Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Archiwum: Państwowa Rada Ochrony Przyrody

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
faks (0-22) 57 92 555

Podstawa prawna działania:

 • art.96 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska.

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

 • ocena realizacji ustawy;
 • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
 • ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
 • przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
 • popularyzowanie ochrony przyrody.

Pierwsze plenarne posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w nowej kadencji

W dniach 14-15 października 2004 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody powołanej na kadencję 2004 - 2009 r., na którym wybrano przewodniczącą PROP, jej zastępców oraz ustalono skład osobowy wszystkich komisji i wybrano ich przewodniczących. Przyjęto również regulamin, w oparciu o który Rada będzie funkcjonowała przez kolejne pięć lat. Pan prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody zapoznał członków Rady z aktualnymi problemami ochrony przyrody oraz przedstawił najważniejsze zadania resortu i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Funkcję Przewodniczącej PROP pełni Pani dr hab. Joanna Pijanowska, prof.UW

Wiceprzewodniczącymi PROP zostali Pani prof. dr hab. Joanna Gliwicz i Pan mgr Paweł Pawlaczyk

Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody

1) prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz

2) prof. dr hab. Lesław Badura

3) dr Maria Baranowska-Janota

4) mgr inż. Piotr Bąk

5) mgr inż. Józef Bednarz

6) prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

7) Jacek Bożek

8) prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski

9) doc. dr hab. Wiesław Dembek

10) mgr inż. Jacek Engel

11) prof. dr hab. Joanna Gliwicz

12) prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński

13) prof. dr hab. Maciej Gromadzki

14) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

15) prof. dr hab. Jacek Herbich

16) prof. dr hab. Czesław Hołdyński

17) prof. dr hab. Zygmunt Jasiński

18) dr Andrzej Kepel

19) dr Andrzej Królikowski

20) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz

21) prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski

22) prof. dr hab. Romuald Olaczek

23) mgr Paweł Pawlaczyk

24) prof. dr hab. Joanna Pijanowska

25) mgr inż. Jolanta Prażuch

26) dr Jan Maciej Rembiszewski

27) prof. dr hab. Andrzej Richling

28) mgr Anna Ronikier-Dolańska

29) mgr Teodor Rudnik

30) dr Lucjan Rutkowski

31) prof. dr hab. Stefan Skiba

32) dr hab. Krzysztof Skóra

33) prof. dr hab. Józef Szmeja

34) prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

35) mgr Ryszard Topola

36) dr Hanna Werblan-Jakubiec

37) dr hab. Lesław Wołejko

38) prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn

39) mgr inż. Janusz Zaleski

40) prof. dr hab. Jan Żelazo


W ramach Państwowej Rady Ochrony Przyrody działają następujące komisje problemowe:

 • Komisja ds. parków narodowych i rezerwatów przyrody
  Przewodniczący prof. dr hab. Romuald Olaczek

 • Komisja ds. parków krajobrazowych, ochrony krajobrazu i przyrody nieożywionej Przewodnicząca dr Maria Baranowska-Janota

 • Komisja ds. ochrony zwierząt i ogrodów zoologicznych
  Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

 • Komisja ds. ochrony roślin, grzybów i ogrodów botanicznych
  Przewodniczący mgr Paweł Pawlaczyk

 • Komisja ds. ochrony mokradeł, obszarów słodkowodnych i morskich
  Przewodniczący mgr inż. Jacek Engel

 • Komisja ds. sieci Natura 2000
  Przewodniczący prof. dr hab. Maciej Gromadzki

 • Komisja ds. CITES
  Przewodniczący dr Andrzej Kepel

 • Komisja ds. rolno-środowiskowych
  Przewodniczący doc. dr hab. Wiesław Dembek

 

zobacz aktualną wersję

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352711 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare