Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Międzynarodowe seminarium w sprawie zmian klimatu [Archiwum]


W dniach 26-27 kwietnia prof. Jan Szyszko minister środowiska wziął udział w międzynarodowym seminarium ekspertów poświęconym zmianom klimatu. Spotkanie zorganizowała Rada Pontyfikalna Sprawiedliwość i Pokój w Watykanie.
[audio]
"/images2/pasek.gif" NOSAVE height=2 width=375>

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUMW SPRAWIE ZMIAN KLIMATU 
 
W dniach 26-27 kwietniaprof. Jan  Szyszko minister środowiska wziął udział w międzynarodowymseminarium  ekspertów poświęconym zmianom klimatu. Spotkanie zorganizowałaRada Pontyfikalna Sprawiedliwość i Pokój w Watykanie. 

Seminarium zgromadziło specjalistówzajmujących się problematyką środowiskową. Prezentacje przedstawiały efektyekonomiczne i społeczne, jakie wywołuje koncentracja węgla w atmosferze.Zwrócono również uwagę na wyzwania stojące przed poszczególnymi podmiotamiżycia społecznego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii. 

Wypowiedź prof. J. Szyszkodotyczyła obowiązków krajów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.Do głównych zadań państw w tym kontekście należą m. in. wspieranie badańnaukowych, wspieranie współpracy zagranicznej, rozwój edukacji i nauki.

Minister Jan Szyszko podkreśliłtakże rolę Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatuoraz Protokołu z Kioto jako narzędzi pomocnych w redukcji emisji gazówcieplarnianych i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Jak zauważył ministerzarówno Protokół z Kioto, jak i Ramowa Konwencja są szansą na ekonomicznyrozwój krajów. 
Prof. Jan Szyszko mówiłrównież o relacji konwencji klimatycznej do konwencji o ochronie bioróżnorodności.Zdaniem ministra kształtująca się zależność daje realne narzędzie do łagodzeniazmian klimatu, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju społeczeństwi regionów.
           

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska
9e98

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352665 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare