Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zadania Ministra Środowiska wynikające z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478)

Zadania Ministra Środowiska wynikające z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) obejmują opracowywanie analiz w zakresie określenia:

 1. szacunkowego wpływu wytwarzania biokomponentów i biopłynów na zasoby wodne oraz na jakość wody i gleby;
 2. szacunkowej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku
  z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Informacja o szacunkach dotyczących ograniczenia netto emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (art. 22 ust. 1 lit. k) dyrektywy 2009/28/WE)

Dane o zużyciu energii ze źródeł odnawialnych przedstawione w tabeli 1 wykorzystane w obliczeniach przedstawionych w tabeli 2 pochodzą z publikacji GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Z powodu braku danych GUS za rok 2014 nie oszacowano wielkości ograniczenia emisji za 2014 r.

Tabela 1: Obliczenia dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych sektorach w końcowym zużyciu energii (ktoe)

 

Rok 2013

Rok 2014

(A) Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

5238

 brak danych

(B) Końcowe zużycie energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych

1413

 brak danych

(C) Końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie

806

 brak danych

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2014

Do szacowania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wynikającej
z budowy nowych źródeł OZE (sektor elektroenergetyka oraz sektor ciepłownictwo
i chłodnictwo), zastosowano metodykę opisaną w sprawozdaniu okresowym za lata 2009-2010, dotyczącym postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce oraz dane przedstawione w tabeli 1.

Poniższa tabela 2 zawiera informację o wartościach odpowiadających ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wyrażonych w tonach CO2, w związku ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Tabela 2: Szacowane ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych (t CO2eq)

Aspekty dotyczące środowiska

2013

2014

Łączne szacowane ograniczenie netto emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych1

33 627 318

 brak danych

- Szacowane ograniczenie netto emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

11 715 833

 brak danych

- Szacowane ograniczenie netto emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

19 083 134

 brak danych

- Szacowane ograniczenie netto emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w transporcie

2 828 351

 brak danych

   Źródło: Opracowanie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisji IOŚ-PIB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Wiącek

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2015-09-03

Data udostępnienia informacji: 2015-10-09

Ilość wyświetleń dokumentu: 3,019

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-10-09 13:10:04: Zadania Ministra Środowiska wynikające z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2015-10-09 13:10:04
2 wersja z dnia 2015-10-09 13:19:32: Zadania Ministra Środowiska wynikające z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-10-09 13:19:32

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare