Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska odbywa się według przepisów:

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres:

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Środowiska - w siedzibie Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mos.gov.pl

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Ministerstwa Środowiska ewidencjonuje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi – zgodnie z art. 227 Kpa – może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku – zgodnie z art. 241 Kpa – mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Terminy przyjęć interesantów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska w sprawie skarg i wniosków

Interesanci Ministerstwa Środowiska w Warszawie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas załatwiania spraw w urzędzie

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Zbylut

Informację wprowadził/a: Paweł Pichalski

Data wytworzenia informacji: 2010-07-21

Data udostępnienia informacji: 2010-07-21

Ilość wyświetleń dokumentu: 38,977

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2010-07-21 12:51:34: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [utworzenie dokumentu] Paweł Pichalski 2010-07-21 12:51:34
2 wersja z dnia 2013-06-07 13:51:53: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Paweł Pichalski 2013-06-07 13:51:53
3 wersja z dnia 2013-06-28 09:01:23: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Paweł Pichalski 2013-06-28 09:01:23
4 wersja z dnia 2014-02-05 10:36:21: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Paweł Pichalski 2014-02-05 10:36:21
5 wersja z dnia 2014-10-03 15:49:31: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Monika Szmajdowicz 2014-10-03 15:49:31
6 wersja z dnia 2014-10-03 15:54:05: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Monika Szmajdowicz 2014-10-03 15:54:05
7 wersja z dnia 2015-02-23 09:12:11: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Monika Szmajdowicz 2015-02-23 09:12:11
8 wersja z dnia 2015-09-06 17:51:53: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Jakub Majewski 2015-09-06 17:51:53
9 wersja z dnia 2015-09-06 17:59:09: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Jakub Majewski 2015-09-06 17:59:09
10 wersja z dnia 2015-09-14 10:48:01: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-09-14 10:48:01
11 wersja z dnia 2015-09-30 15:46:55: Podstawowe informacje w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Łukasz Rydliński 2015-09-30 15:46:55

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare