Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ogłoszono kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca dla Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Realizowane projekty będą miały na celu przeprowadzenie szkoleń i aktywną edukację skierowaną do grup zawodowych mających największy wpływ na przyrodę oraz edukację społeczności obszarów chronionych, w szczególności społeczności lokalnych na terenach należących do sieci Natura 2000 i parków narodowych. Alokacja UE przeznaczona na konkursy wynosi 25,75 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie od 29 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. 

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do Instytucji Organizującej Konkurs, tj. NFOŚiGW, w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na stronach Instytucji Organizującej Konkurs zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym wzór formularza wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wskazaniem wymaganych załączników.

Na stronach Instytucji Organizującej Konkurs zamieszczono również regulamin konkursu i harmonogram naboru oraz podano informacje na temat zasad oceny projektów, która odbywać się będzie na podstawie kryteriów wyboru przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020.

Szczegółowych informacji na temat poszczególnych naborów udziela Instytucja Organizująca Konkurs.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Majewska

Informację wprowadził/a: Stanisław Janikowski

Data wytworzenia informacji: 2015-12-29

Data udostępnienia informacji: 2015-12-30

Ilość wyświetleń dokumentu: 3,136

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-12-30 14:13:40: : Ogłoszono kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020 [utworzenie dokumentu] Stanisław Janikowski 2015-12-30 14:13:40
2 wersja z dnia 2015-12-30 14:14:10: Ogłoszono kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów środowiskowych z POIiŚ 2014-2020 [modyfikacja] Stanisław Janikowski 2015-12-30 14:14:10

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare