Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

21 grudnia 2015 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2) (SzOOP POIiŚ).

Nowa wersja dokumentu zawiera następujące zmiany:

Uzupełniono załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego o nowo zidentyfikowane projekty w ramach sektora:

Energetyki:

w poddziałaniu 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, oraz

w działaniu 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,

Transportu:

w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto zaktualizowano wartości dofinansowania dla projektów w działaniu 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo w dokumencie głównym uaktualniono nazwy ministerstw zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, zgodnie z przyjętymi rozporządzeniami Rady Ministrów.

Pliki:

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2)

Rozmiar: 1,72MB


Załącznik 1. Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Rozmiar: 162,85kB


Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Rozmiar: 223,51kB


Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów

Rozmiar: 8,06MB


Załącznik 4. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

Rozmiar: 332,22kB


Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego

Rozmiar: 135,65kB


Załącznik 6. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rozmiar: 673,26kB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju

Informację wprowadził/a: Paulina Latoszek

Data wytworzenia informacji: 2015-12-24

Data udostępnienia informacji: 2015-12-24

Ilość wyświetleń dokumentu: 2,163

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2015-12-24 11:48:16: Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko [utworzenie dokumentu] Paulina Latoszek 2015-12-24 11:48:16

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352655 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare