Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji

Sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji wymienione są w decyzji Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalającej, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (z późniejszymi zmianami). Znalezienie się na liście umożliwia instalacjom należącym do sektora otrzymanie do 100% bezpłatnych uprawnień do emisji (w oparciu o benchmark) w III okresie rozliczeniowym systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Dyrektywa 2003/87/WE precyzyjnie określa, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dany sektor mógł zostać uznany za narażony na znaczące ryzyko ucieczki emisji. Ponadto, dyrektywa wskazuje, iż lista sektorów może być rozszerzona po ocenie raportów analitycznych przygotowanych przez dany sektor w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe, na podstawie danych ze wszystkich instalacji w UE (bez podziału na poszczególne państwa członkowskie).

 

Dodatkowo informujemy, że w ramach komitologii trwają obecnie prace nad listą sektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015-2019.

Komisja Europejska uruchomiła ostatnio proces konsultacji związany z utworzeniem nowej listy sektorów na lata 2020-2024. Informacje w tym zakresie dostępne są tu.

 

Więcej informacji dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm

 

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Załoga

Informację wprowadził/a: Izabela Paczesna

Data wytworzenia informacji: 2014-06-16

Data udostępnienia informacji: 2014-06-16

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,604

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-06-16 11:59:43: Sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji [utworzenie dokumentu] Izabela Paczesna 2014-06-16 11:59:43
2 wersja z dnia 2014-06-16 12:01:14: Sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji [modyfikacja] Izabela Paczesna 2014-06-16 12:01:14

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare