Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki

 

Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska przedstawia listę instalacji wytwarzających energię elektryczną, które są objęte systemem EU ETS, wraz z przydziałami bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym 2013-2020.

Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji jest wykonanie zadań inwestycyjnych, ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia przyznanych uprawnień.

Przedstawiona lista jest zgodna z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji 13 lipca 2012 r. C (2012) 4609.

Wniosek derogacyjny jest obecnie przedmiotem notyfikacji jako pomocy publicznej w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Konkurencji. Po wydaniu decyzji KE, Rada Ministrów przyjmie w drodze rozporządzenia wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem EU ETS w okresie rozliczeniowym 2013-2020 wraz z przyznaną tym instalacjom liczbą uprawnień do emisji.

Obecnie prowadzone są prace nad rządowym projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która wprowadzi regulacje dotyczące m.in. przekazania przez podmioty wniosków o zatwierdzenie wskaźników zgodności oraz sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych.

 

 

Lista przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną - pobierz tutaj.

 

Krajowy Plan Inwestycyjny - pobierz tutaj (plik zaktualizowany).

 

Bilans - pobierz tutaj.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Joanna Michałowska

Informację wprowadził/a: Izabela Paczesna

Data wytworzenia informacji: 2014-07-17

Data udostępnienia informacji: 2013-09-26

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,519

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-07-17 11:26:51: Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki [utworzenie dokumentu] Izabela Paczesna 2014-07-17 11:26:51
2 wersja z dnia 2014-07-17 11:28:47: Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki [modyfikacja] Izabela Paczesna 2014-07-17 11:28:47
3 wersja z dnia 2014-07-17 11:50:17: Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki [modyfikacja] Izabela Paczesna 2014-07-17 11:50:17
4 wersja z dnia 2014-07-17 11:52:07: Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki [modyfikacja] Izabela Paczesna 2014-07-17 11:52:07
5 wersja z dnia 2014-07-17 11:53:27: Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla energetyki [modyfikacja] Izabela Paczesna 2014-07-17 11:53:27

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 27.10.2016 r., 07:57.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352421 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare