Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    

 

1) Dane teleadresowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Telefony:
centrala: (22) 45 90 000, (22) 45 90 001
informacja: (22) 45 90 100, (22) 45 90 370

Fax: (22) 45 90 101

fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl

Godziny pracy: 7:30 – 15:30

2) Podstawa prawna działalności:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1232, z późniejszymi zmianami),
w szczególności: art. 386, art. 400-402, art. 410a-411a.

Ustawy szczególne

Akty wykonawcze do ustaw, w szczególności ustawy – Prawo ochrony środowiska

3) Organy Narodowego Funduszu:

A. Zarząd:

 • Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu
 • Jacek Gdański, Zastępca Prezesa Zarządu
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu
 • Krystian Szczepański, Zastępca Prezesa Zarządu

B. Rada Nadzorcza:

 • Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Ryszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marek Tramś - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Mirosław Czekaj - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Michał Baj - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • Roman Sobiecki - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Waldemar Sługocki - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 • Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel organizacji ekologicznych
 • Janusz Wojdalski - Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Myczkowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Popławski - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Matysiak - Członek Rady Nadzorczej

4) Nadzór nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Organ nadzoru: Minister Środowiska (minister właściwy ds. środowiska)

Podstawa prawna nadzoru:

 • ustawa – Prawo ochrony środowiska, w szczególności art. 400r
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1107), w szczególności art. 27

Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska wykonujące zadania Ministra Środowiska z zakresu nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu:

 • Departament Funduszy Ekologicznych (z wyłączeniem nadzoru nad realizowaniem przez Narodowy Fundusz zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji oraz kontroli zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu):

Telefon: (22) 57 92 823
Fax: (22) 57 92 629

Departament.Funduszy.Ekologicznych@mos.gov.pl
 

 • Departament Prawny (w zakresie kontroli zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu):

Telefon: (22) 57 92 486
Fax: (22) 57 92 288

Departament.Prawny@mos.gov.pl
 

 • Departament Ochrony Powietrza (w zakresie realizacji przez Narodowy Fundusz zadań Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji)

Telefon: (22) 57 92 327
Fax: (22) 57 92 217

Departament.Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl

 

5) Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu: www.bip.nfosigw.gov.pl

6)  Odnośnik do informacji na temat Narodowego Funduszu zamieszczonej na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.bip.gov.pl/subjects/4404,Narodowy+Fundusz+Ochrony+Środowiska+i+Gospodarki+Wodnej+w+Warszawie.html

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Artur Rajzer

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2013-07-30

Data udostępnienia informacji: 2013-08-02

Ilość wyświetleń dokumentu: 13,093

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-08-02 09:39:43: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2013-08-02 09:39:43
2 wersja z dnia 2013-08-02 09:42:44: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-08-02 09:42:44
3 wersja z dnia 2013-08-13 09:22:19: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-08-13 09:22:19
4 wersja z dnia 2013-09-26 10:22:29: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Jakub Majewski 2013-09-26 10:22:29
5 wersja z dnia 2014-02-03 08:24:29: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-03 08:24:29
6 wersja z dnia 2014-03-11 12:41:17: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Artur Rajzer 2014-03-11 12:41:17
7 wersja z dnia 2014-03-11 12:56:53: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Artur Rajzer 2014-03-11 12:56:53
8 wersja z dnia 2014-03-11 13:13:59: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Artur Rajzer 2014-03-11 13:13:59
9 wersja z dnia 2014-03-11 13:18:29: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Artur Rajzer 2014-03-11 13:18:29
10 wersja z dnia 2014-05-08 12:38:06: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Artur Rajzer 2014-05-08 12:38:06
11 wersja z dnia 2015-07-02 12:25:33: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-07-02 12:25:33
12 wersja z dnia 2015-11-24 10:14:57: Podstawowe informacje o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-24 10:14:57

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare