Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826)

aktualizacja map akustycznych

AKTUALIZACJA MAP AKUSTYCZNYCH
odnoszących się do terenów pozostających pod akustycznym oddziaływaniem głównych dróg

 

W wyniku korespondencji i rozmów, które toczyły się między Ministrem Środowiska a Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nt. konieczności aktualizacji map akustycznych, dotyczących terenów pozostających pod akustycznym oddziaływaniem głównych dróg, wynikającej z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109) - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, biorąc pod uwagę, że przedmiotowa zmiana dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku:

  • była proponowana, i o jej realizację zabiegała, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • spowoduje obniżenie kosztów zabezpieczeń akustycznych, wymaganych w związku z eksploatacją dróg.

uznał za zasadne pilne podjęcie współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Marszałków Województw w celu opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem, uwzględniających obecnie obowiązujące normy hałasu. Wskazał ponadto, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach posiadanych środków finansowych, może dokonać aktualizacji map akustycznych.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Wojciechowska

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2013-07-10

Data udostępnienia informacji: 2013-07-25

Ilość wyświetleń dokumentu: 16,541

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-07-25 09:25:20: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2013-07-25 09:25:20
2 wersja z dnia 2013-07-25 09:27:27: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-07-25 09:27:27
3 wersja z dnia 2013-07-25 09:29:23: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-07-25 09:29:23
4 wersja z dnia 2013-08-09 13:53:09: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-08-09 13:53:09

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare