Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej, o której mowa w art. 23g ust. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz do decyzji o wysokości opłat, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
 • Uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej na podstawie art. 23 g ust. 8 pkt 2 ustawy dip zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:

 • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • Skargę rozpatruję się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

wróć do poprzedniej strony

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare