Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

SPA2020

SPA2020 Konsultacje Kontakt

 

W dniu 29.10.2013 r. Rada Ministrów przyjęła  Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020.  To pierwszy dokument strategiczny, który bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu.

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, pogłębiają się w ostatnich latach. Coraz bardziej dostrzegalne są także w Polsce.  Konieczne jest zatem podjęcie działań adaptacyjnych, które obok ograniczenia strat, mogą również stymulować wzrost efektywności i innowacyjności gospodarki oraz pozytywnie wpływać na stan środowiska i jakość życia obywateli.

Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu.  W dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i  strefy wybrzeża.

Działania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój technologii. Obejmują one zarówno przedsięwzięcia techniczne, takie jak np. budowa niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów zagrożonych powodziami.

SPA2020 zostało opracowane na podstawie wyników projektu badawczego o nazwie KLIMADA, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach opracowywane są ekspertyzy ilustrujące przewidywane zmiany klimatu  do 2070 roku. Strategia wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych.

Z treścią SPA2020 można zapoznać się tutaj.

Wraz z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem uruchomiona została strona internetowa klimada.mos.gov.pl, na której znajdują się informacje dotyczące zmian klimatu oraz adaptacji do nich.  Portal będzie stale aktualizowany tak, aby zapewnić użytkownikom dostęp do aktualnych informacji związanych z tematyką adaptacji do zmian klimatu.

Jednocześnie pragniemy zachęcić samorządy do współpracy w tworzeniu strony – szczególnie w zakresie inicjatyw lokalnych. Chcielibyśmy zgromadzić w tym miejscu bazę dobrych praktyk oraz przykładów działań adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu lokalnym lub regionalnym.  Zachęcamy do kontaktu.

 

Kierownicy zespołów  realizacyjnych projektu KLIMADA:

 Koordynacja:

Prof. dr hab. Maciej Sadowski IOŚ-PIB

 

Klimat współczesny

Dr hab. Halina Lorenc IMGW-PIB

 

Scenariusze klimatyczne

Dr Małgorzata Liszewska ICM UW

 

Zasoby i gospodarka wodna

Dr inż.Marzena Osuch  IGeof PAN

Prof. dr hab.inż. Janusz Kindler PW

 

Rolnictwo

Dr inż. Jerzy Kozyra  IUNG-PIB

 

Leśnictwo

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykowski IBL

 

Strefa wybrzeża

Dr hab. inż. Grzegorz Różyński  IBW PAN

 

Różnorodność biologiczna

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski  UP Poznań

 

Budownictwo

Dr hab. inż. Barbara Rymsza ITB

 

Transport

Dr hab.inż. Barbara Rymsza IBDiM

 

Energetyka

Prof. dr inż. Janusz Lewandowski PW

 

Górnictwo

Dr inż. Paweł Olszewski GIG-PIB

 

Gospodarka przestrzenna, w tym obszary miejskie

Prof. dr hab. Marek Degórski IGiPZ PAN

Dr Bożena Degórska

 

Zdrowie

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk IGiPZ PAN

 

Turystyka

Mgr Magdalena Głogowska IOŚ-PIB

 

 

Pliki:

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) - Tekst

Rozmiar: 2,28MB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Marcin Grądzki

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2013-03-04

Data udostępnienia informacji: 2013-03-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 16,974

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2013-03-04 13:10:18: SPA2020 [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2013-03-04 13:10:18
2 wersja z dnia 2013-03-04 13:13:16: SPA2020 [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-03-04 13:13:16
3 wersja z dnia 2013-10-30 16:08:25: SPA2020 [modyfikacja] Marcin Grądzki 2013-10-30 16:08:25
4 wersja z dnia 2013-10-30 16:10:51: SPA2020 [modyfikacja] Marcin Grądzki 2013-10-30 16:10:51
5 wersja z dnia 2013-10-30 16:11:15: SPA2020 [modyfikacja] Marcin Grądzki 2013-10-30 16:11:15
6 wersja z dnia 2015-01-05 11:02:46: SPA2020 [modyfikacja] Marcin Grądzki 2015-01-05 11:02:46
7 wersja z dnia 2015-06-24 11:39:11: SPA2020 [modyfikacja] Marcin Grądzki 2015-06-24 11:39:11

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare