Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Seminarium w sprawie implementacji nowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE, 18 lutego 2011 r.

O projekcie
    Generalna Dyrekcja ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej prowadzi projekt mający na celu wsparcie wdrażania prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie odpadów, ze szczególnych uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3). Projekt ten jest realizowany w 15 krajach Unii Europejskiej i ma na celu wspieranie prac Komisji Europejskiej w wypełnianiu jej obowiązków i zobowiązań dotyczących opracowania wkładu do poradników dotyczących różnych aspektów określonych w w/w przepisach. W związku z powyższym, Komisja Europejska zleciła konsorcjum BiPRO zorganizowanie seminarium dotyczącego implementacji w/w dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 
    Dnia 18 lutego 2011 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się seminarium w sprawie implementacji nowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE. Celem przedmiotowego seminarium było wyjaśnienie kwestii związanych z wdrażaniem dyrektywy oraz wymiana informacji. Krajowi i regionalni eksperci odpowiedzialni za gospodarkę odpadami mieli możliwość omówienia m.in. zagadnień dotyczących prawidłowej interpretacji definicji, utraty statusu odpadów oraz produktów ubocznych.

    Oficjalnym przedstawicielem Komisji Europejskiej była Pani Karolina Fras Zastępca Kierownika Działu ds. Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska. W seminarium wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Głównego oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Generalnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, jako organów uczestniczących w wdrażaniu przepisów dyrektywy 2008/98/WE.

  Wszelkie informacje dotyczące projektu wraz z prezentacjami dostępne są pod adresem: http://www.bipro.de/waste-events/wfd/events2011/PL/pl.html 

Pliki:

Program spotkania

Rozmiar: 400,48kB


Przedstawienie projektu - dr Anke Jonas, BiPRO GmbH Monachium

Rozmiar: 876,7kB


Krótki przegląd ramowej dyrektywy o odpadach (definicje i przepisy) - dr Anke Jonas, BiPRO GmbH Monachium

Rozmiar: 816,81kB


Stan przygotowania wytycznych dotyczących nowych elementów zweryfikowanej dyrektywy ramowej o odpadach; Przykłady dobrej praktyki w opracowywaniu planów gospodarki odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów - Franziska Frolich BiPRO GmbH Monachium

Rozmiar: 1,95MB


Stan wdrażania prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego odpadów - Karolina Frass, Komisja Europejska - DG Środowisko

Rozmiar: 1,03MB


Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 - zapobieganie powstawaniu odpadów - dr Beata B. Kłopotek, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska

Rozmiar: 287,5kB


Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w świetle dyrektywy 2008/98/WE - Anna Grapatyn-Korzeniowska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych

Rozmiar: 2,64MB


Nowa dyrektywa ramowa a rozporządzenie REACH; Od odpadu do produktu na przykładzie ubocznych produktów spalania - dr inż. Tomasz Szczygielski, Polska Unia UPS

Rozmiar: 13,25MB


Utrata statusu odpadów - dr Beata B. Kłopotek, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska

Rozmiar: 667kB


Egzekwowanie prawa w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami - Joanna Piekutowska, Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Rozmiar: 284kB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Busza

Informację wprowadził/a: Agnieszka Sosnowska

Data wytworzenia informacji: 2011-03-03

Data udostępnienia informacji: 2011-03-03

Ilość wyświetleń dokumentu: 11,636

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-03-03 14:57:17: Seminarium w sprawie implementacji nowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE, 18 lutego 2011 r. [utworzenie dokumentu] Agnieszka Sosnowska 2011-03-03 14:57:17
2 wersja z dnia 2011-03-03 14:58:30: Seminarium w sprawie implementacji nowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE, 18 lutego 2011 r. [modyfikacja] Agnieszka Sosnowska 2011-03-03 14:58:30
3 wersja z dnia 2011-07-15 15:50:26: Seminarium w sprawie implementacji nowej dyrektywy ramowej o odpadach 2008/98/WE, 18 lutego 2011 r. [modyfikacja] Katarzyna Klimaszewska 2011-07-15 15:50:26

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare