Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Jednostki testujące ( laboratoria testujące i analityczne)

• nie jest wymagana akredytacja na zgodność z normą ISO 17020 jednakże podlegają procedurom zarządzania jakością obowiązującym w systemie określone w Ogólnym Protokole Weryfikacji (GVP):

- laboratoria analityczne – wymagana akredytacja ISO 17025,

- laboratoria testujące - nie jest wymagana akredytacja, ale rekomendowany system zarządzania jakością ekwiwalentny co najmniej z QA/QM z ISO 9001

• w przypadku braku posiadania akredytacji laboratorium podlega kontroli i audytowi ze strony współpracującej jednostki weryfikacyjnej;

• opracowują razem z jednostką weryfikacyjną i dostawcą technologii plany testów oraz współpracują przy opracowaniu szczegółowego protokołu weryfikacji zgodnie z wymogami GVP;

• przeprowadzają testy i analizy konieczne do uzyskania danych na potrzeby weryfikacji;

• opracowują raport z testów.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Izabela Ratman-Kłosińska

Informację wprowadził/a: Katarzyna Celińska

Data wytworzenia informacji: 2012-02-02

Data udostępnienia informacji: 2012-02-09

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,515

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2012-02-09 11:12:47: Jednostki testujące ( laboratoria testujące i analityczne) [utworzenie dokumentu] Katarzyna Celińska 2012-02-09 11:12:47

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare