Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych

 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187 poz. 1151).
 2. Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 3. Dokumentacja kształcenia i przebiegu pracy zawodowej, czyli:
 • kserokopie dyplomów,
 • kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy,
 • kserokopie świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja o okresie zatrudnienia oraz o rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą,
 • kserokopia zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania danego zawodu regulowanego wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy,
 • kserokopia dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania danego zawodu - składa się w przypadku, jeśli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego,
 • kserokopia poświadczenia uznania kwalifikacji w innym kraju członkowskim UE (jeśli takie uznanie nastąpiło).
 1. Tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego
 2. Oryginały dokumentów (wymienionych powyżej) przedkłada się (wyłącznie do wglądu) 
 3. Tłumaczenie nazwy zawodu regulowanego dokonane przez tłumacza przysięgłego
 4. Dodatkowo, w celu ułatwienia procedury uznania, do dokumentacji należy dołączyć:
 • życiorys (curriculum vitae)
 • kopię dokumentu poświadczającego przebieg kształcenia (np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.)

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-03-31

Data udostępnienia informacji: 2009-03-31

Ilość wyświetleń dokumentu: 26,786

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-03-31 14:08:38: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-31 14:08:38
2 wersja z dnia 2009-04-28 09:09:25: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-28 09:09:25
3 wersja z dnia 2009-04-28 09:12:16: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-28 09:12:16
4 wersja z dnia 2009-05-06 14:07:48: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-06 14:07:48
5 wersja z dnia 2009-05-12 16:00:26: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-12 16:00:26
6 wersja z dnia 2009-05-12 16:10:52: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-12 16:10:52
7 wersja z dnia 2009-05-26 09:57:06: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-26 09:57:06
8 wersja z dnia 2009-05-26 09:57:54: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-26 09:57:54
9 wersja z dnia 2009-06-10 10:53:49: Dokumenty jakie należy złożyć w celu uznania kwalifikacji zawodowych [modyfikacja] root 2009-06-10 10:53:49

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare