Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustaw o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach

Zgodnie z art. 273 ust. ustawy POŚ w niżej wymienionych ustawach nie ma opłat za korzystanie ze środowiska, są natomiast kary administracyjne.

 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) – art. 53a. przewiduje kary pieniężne, wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, które wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić stopień szkodliwości czynu, w szczególności zakres naruszeń, ilość odpadów, rodzaj stwarzanego zagrożenia dla środowiska oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów o odpadach.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) reguluje zagadnienia związane z karami nakładanymi na przedsiębiorców w sytuacji, gdy nie wywiążą się oni z obowiązków nałożonych na nich jej przepisami, przewidując system kar za ich niewypełnienie. Kary pieniężne wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji.
  Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) również przewiduje system kar, które wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnia się przede wszystkim stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Reszka

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2011-12-19

Data udostępnienia informacji: 2012-02-07

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,028

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2012-02-07 11:02:06: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustaw o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2012-02-07 11:02:06
2 wersja z dnia 2012-02-07 11:37:18: Informacja o opłatach za korzystanie ze środowiska wynikających z ustaw o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-02-07 11:37:18

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare