Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Informacje dla podmiotów wyłączających grunty leśne z produkcji

Osoba (podmiot), która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne oraz jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Zasady ustalania jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. Nr 99, poz. 905).

Zwiększenie opłat oraz przyznawanie określonych ulg z tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji regulują przepisy art. 12 i 12a ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji są wydawane przez właściwy organ w sprawach ochrony gruntów leśnych, tj. regionalnego dyrektora Lasów Państwowych, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu leśnego (art. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Wyżej wymienione opłaty wnoszone są na rachunek właściwej ze względu na miejsce  położenia gruntu leśnego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i przeznaczane są na fundusz leśny utworzony na podstawie przepisów art. 56 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.).

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Siemakowicz

Informację wprowadził/a: Mieczysław Siemakowicz

Data wytworzenia informacji: 2011-08-24

Data udostępnienia informacji: 2011-08-24

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,687

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-08-24 14:44:09: Informacje dla podmiotów wyłączających grunty leśne z produkcji [utworzenie dokumentu] Mieczysław Siemakowicz 2011-08-24 14:44:09
2 wersja z dnia 2011-09-08 14:34:11: Informacje dla podmiotów wyłączających grunty leśne z produkcji [modyfikacja] Marcin Jackowski 2011-09-08 14:34:11
3 wersja z dnia 2011-09-08 14:36:53: Informacje dla podmiotów wyłączających grunty leśne z produkcji [modyfikacja] Marcin Jackowski 2011-09-08 14:36:53

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare