Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

O projekcie „Wdrażanie systemu EMAS w MŚ”

W odpowiedzi na proces globalizacji i wyzwania stawiane przez odnowioną Strategię Lizbońską, polska administracja stoi przed wyzwaniem przejęcia nowoczesnych wzorców polityki rozwojowej i usprawnienia procesów zarządzania przy równoczesnym podnoszeniu kompetencji kadr.

Ministerstwo Środowiska (MŚ), jako urząd administracji rządowej, współuczestnicząc w tworzeniu polityki państwa mającej na celu troskę o środowisko zarówno w Polsce jak i na świecie, zgodnie

z koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju, stanęło przed wyzwaniem modernizacji systemu zarządzania tak, aby bazując na pętli ciągłego doskonalenia: planuj-wykonaj-sprawdź-popraw (plan-do-check-act, PDCA), umożliwiał on praktyczną jej implementację. Metodyka PDCA umożliwia rozszerzenie funkcjonującego systemu zarządzania o inne elementy, zapewniając spójne podejście systemowe.

Najwyższe Kierownictwo MŚ, wzorując się na rozwiązaniach zastosowanych w służbach Komisji Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim i wielu państwach członkowskich, podjęło w lutym 2009 r. decyzję o wdrożeniu w Ministerstwie Środowiska wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS . W kwietniu 2009 r. został przeprowadzony w MŚ wstępny przegląd środowiskowy, stanowiący podstawę do dalszych działań w zakresie budowy systemu zarządzania środowiskowego.

W odpowiedzi na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w październiku 2009 r. złożyliśmy wniosek o sfinansowanie usprawnienia polegającego na „Kompleksowej usłudze doradczej w zakresie wsparcia we wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego wraz z przygotowaniem do rejestracji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS Ministerstwa Środowiska”, w ramach projektu systemowego KPRM „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Wybacz

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2011-08-02

Data udostępnienia informacji: 2011-08-02

Ilość wyświetleń dokumentu: 8,487

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-08-02 13:36:53: O projekcie „Wdrażanie systemu EMAS w MŚ” [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2011-08-02 13:36:53
2 wersja z dnia 2015-05-25 13:01:17: O projekcie „Wdrażanie systemu EMAS w MŚ” [modyfikacja] Małgorzata Wybacz 2015-05-25 13:01:17

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352717 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare