Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Raporty dla KE

Raport z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych pułapów emisji niektóych zanieczyszcń powietrza atmosferycznego za rok 2009 i projekcji emisji za rok 2010

Rozmiar: 1,44MB


Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej dotyczące istniejących źródeł emisji korzystających z zapisów art.4 ust.4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczysczeń powietrza z dużych źródeł spalania paliw (stan na 1.1.2011 r.) wynikające z aneksu VIII lit.B Dyrektywy 2001/80/WE - LCP

Rozmiar: 132,64kB


Raport z wdrażania w Polsce zapisów Dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynnosci i w niektóych urządzeniach, w okresie 2005-2007

Rozmiar: 1,91MB


KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY WYKONANIA W OKRESIE 2008-2010 DYREKTYWY 1999/13/WE W SPRAWIE OGRANICZENIA EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH SPOWODOWANEJ UŻYCIEM ORGANICZNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW PODCZAS NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI I W NIEKTÓRYCH URZADZENIACH

Rozmiar: 1,12MB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Anna Romanowska

Informację wprowadził/a: Anna Romanowska

Data wytworzenia informacji: 2011-06-20

Data udostępnienia informacji: 2011-06-20

Ilość wyświetleń dokumentu: 28,278

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-06-20 15:07:38: Raporty dla KE [utworzenie dokumentu] Anna Romanowska 2011-06-20 15:07:38
2 wersja z dnia 2011-06-20 15:28:41: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-06-20 15:28:41
3 wersja z dnia 2011-06-21 13:44:26: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-06-21 13:44:26
4 wersja z dnia 2011-06-21 13:45:03: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-06-21 13:45:03
5 wersja z dnia 2011-07-26 14:04:11: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-26 14:04:11
6 wersja z dnia 2011-07-26 14:06:29: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-26 14:06:29
7 wersja z dnia 2011-07-27 10:11:41: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-27 10:11:41
8 wersja z dnia 2011-07-27 10:28:38: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-27 10:28:38
9 wersja z dnia 2011-07-27 11:29:38: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-27 11:29:38
10 wersja z dnia 2011-07-27 12:32:04: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-27 12:32:04
11 wersja z dnia 2011-07-27 12:33:18: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-07-27 12:33:18
12 wersja z dnia 2011-10-21 14:30:07: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-10-21 14:30:07
13 wersja z dnia 2011-10-21 14:33:21: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-10-21 14:33:21
14 wersja z dnia 2011-10-21 14:36:50: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-10-21 14:36:50
15 wersja z dnia 2011-10-21 15:00:40: Raporty dla KE [modyfikacja] Anna Romanowska 2011-10-21 15:00:40

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare