Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Zawiadomienie Urzędu Morskiego w Szczecinie o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000

 Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ uprzejmie informuje, iż Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie działając na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
3 października 2010 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000, dla:

1)      obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (kod obszaru PLB990003)
i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty / specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002)
, wyznaczonych na polskich obszarach morskich stanowiących morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną;

2)      obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009), wyznaczonego na polskich obszarach morskich stanowiących morskie wody wewnętrzne oraz na terenie gmin: Goleniów, Stepnica, Międzyzdroje, Wolin, Nowe Warpno, Police i miasto Świnoujście;

3)      obszaru specjalnej ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011), wyznaczonego na polskich obszarach morskich stanowiących morskie wody wewnętrzne oraz na terenie gmin: Dziwnów, Kamień Pomorski i Wolin;

4)      obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty / specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLH320018), wyznaczonego na polskich obszarach morskich stanowiących morskie wody wewnętrzne oraz na terenie gmin: Goleniów, Stepnica, Międzyzdroje, Wolin, Nowe Warpno, Police, miasto Szczecin i miasto Świnoujście.

Jednocześnie Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o możliwości:

-        zapoznania się z projektami planów ochrony dla ww. obszarów natura 2000 na stornie internetowej http://www.natura2000ums.eu/materialy/, a także w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, pokój 124, tel. 91 44 03 325 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie);

-        składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektów planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 wyłącznie w formie pisemnej na adres Urzędu Morskiego
w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Szczecinie.

Pliki:

Skan pisma

Rozmiar: 99,62kB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Dominik Pietrzak

Informację wprowadził/a: Jakub Majewski

Data wytworzenia informacji: 2014-11-12

Data udostępnienia informacji: 2014-11-14

Ilość wyświetleń dokumentu: 3,185

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-11-14 14:20:17: Zawiadomienie Urzędu Morskiego w Szczecinie o sporządzeniu projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 [utworzenie dokumentu] Jakub Majewski 2014-11-14 14:20:17

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352713 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare