Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (0 22) 36 92 647, faks: (0 22) 36 92 387
e-mail: pros@mos.gov.pl


Podstawa prawna działania:

Art.390 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r., Nr 77, poz. 702)
  • Decyzja Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. Urz. MŚ z 2014 r., poz. 46)

Członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska na kadencję trwającą 5 lat powołuje minister właściwy do spraw środowiska.

Do zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Zgodnie z art. 391 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Środowiska są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

Skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska kadencji 2014-2019:

Przewodniczący:

1. Pan Andrzej Mizgajski

Zastępcy Przewodniczącego:

2. Pan Tomasz Żylicz
3. Pan Jacek Bożek

Sekretarz:

4. Pani Dorota Jakuta

Członkowie:

5. Pan Krzysztof Berbeka
6. Pan Marek Górski
7. Pan Jerzy Jendrośka
8. Pan Krzysztof Kawczyński
9. Pani Karolina Laszczak
10.  Pan Witold Lenart
11.  Pan Marek Nawalany
12.  Pan Piotr Nieznański
13.  Pan Tadeusz Pająk
14.  Pan Janusz Reiter
15. Pan Paweł Skawiński

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Dobrochna Derecka

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2014-10-07

Data udostępnienia informacji: 2014-10-08

Ilość wyświetleń dokumentu: 7,305

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-10-08 11:38:55: Państwowa Rada Ochrony Środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2014-10-08 11:38:55
2 wersja z dnia 2014-10-08 11:45:18: Państwowa Rada Ochrony Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-10-08 11:45:18
3 wersja z dnia 2015-01-21 14:10:16: Państwowa Rada Ochrony Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-01-21 14:10:16

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352653 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare