Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (0 22) 57 92 017, faks: (0-22) 57 92 730

Podstawa prawna działania:

  • na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska.

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

• ocena realizacji ustawy;
• opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
• ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
• przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
• popularyzowanie ochrony przyrody.

 
Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody kadencji 2014-2019:

Przewodniczący:

1. dr Andrzej Kepel

 
Zastępca Przewodniczącego:

2. prof. dr hab. Wiesław Dembek

 
Członkowie:

3. mgr Dariusz Anderwald
4. prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
5. mgr Marek Broda
6. dr Marcin Brzeziński
7. dr inż. Lech Buchholz
8. prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski
9. dr hab. Mariusz Czepczyński
10. dr Przemysław Chylarecki
11. prof. dr hab. Marek Degórski
12. dr hab. Radosław Dobrowolski
13 . prof. dr hab. Marek Dutkowski
14. mgr inż . Jacek Engel
15. dr Michał Falkowski
16. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
17. prof. dr hab. Jacek Herbich
18. prof. dr hab. Tomasz Heese
19. mgr Joanna Jarosik
20. prof. dr hab. Rafał Kowalczyk
21. dr Anna Kujawa
22. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz
23. dr Przemysław Nawrocki
24. mgr inż. Maria Mellin
25. prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski
26. dr Sabina Pierużek-Nowak
27. dr inż. Andrzej Raj
28. mgr Anna Ronikier-Dolańska
29. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski
30. mgr Radosław Ratajszczak
31. dr inż. Paweł Skawiński
32. prof. dr hab. Stefan Skiba
33. prof. dr hab. Krzysztof Skóra
34. dr Wojciech Solarz
35. prof. dr hab. Jerzy Solon
36. mgr Ryszard Topola
37. dr Hanna Werblan-Jakubiec
38. dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
39. prof. dr hab. Jacek Wolnicki
40. mgr inż. Janusz Zaleski

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Marta Gregorczyk

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-03-27

Data udostępnienia informacji: 2009-03-27

Ilość wyświetleń dokumentu: 99,933

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-03-27 15:39:47: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-27 15:39:47
2 wersja z dnia 2009-03-30 10:34:44: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-03-30 10:34:44
3 wersja z dnia 2009-04-20 12:30:40: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-20 12:30:40
4 wersja z dnia 2009-04-28 13:40:35: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-28 13:40:35
5 wersja z dnia 2009-04-28 14:17:19: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-28 14:17:19
6 wersja z dnia 2009-04-28 14:27:24: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-28 14:27:24
7 wersja z dnia 2009-04-29 09:45:52: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-29 09:45:52
8 wersja z dnia 2009-04-29 09:46:10: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-29 09:46:10
9 wersja z dnia 2009-04-30 12:31:56: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-30 12:31:56
10 wersja z dnia 2009-06-04 11:48:27: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-04 11:48:27
11 wersja z dnia 2009-06-04 12:42:02: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-04 12:42:02
12 wersja z dnia 2009-06-04 12:44:46: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-04 12:44:46
13 wersja z dnia 2009-06-05 11:00:34: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-05 11:00:34
14 wersja z dnia 2009-06-05 11:00:55: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-05 11:00:55
15 wersja z dnia 2009-06-05 11:03:50: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-05 11:03:50
16 wersja z dnia 2009-06-05 11:04:21: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-05 11:04:21
17 wersja z dnia 2009-06-05 11:06:58: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-05 11:06:58
18 wersja z dnia 2009-06-08 18:29:06: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] root 2009-06-08 18:29:06
19 wersja z dnia 2009-10-06 10:02:06: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-06 10:02:06
20 wersja z dnia 2009-10-06 10:03:13: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-06 10:03:13
21 wersja z dnia 2009-10-06 11:25:28: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-06 11:25:28
22 wersja z dnia 2009-10-06 12:57:20: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-06 12:57:20
23 wersja z dnia 2009-10-15 14:58:59: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-15 14:58:59
24 wersja z dnia 2009-10-15 15:02:13: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-15 15:02:13
25 wersja z dnia 2009-10-15 15:09:43: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-10-15 15:09:43
26 wersja z dnia 2011-07-15 15:13:28: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Aleksandra Puczniewska 2011-07-15 15:13:28
27 wersja z dnia 2014-03-19 12:36:30: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-03-19 12:36:30
28 wersja z dnia 2014-11-05 12:45:40: Państwowa Rada Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-11-05 12:45:40

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352653 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare