Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komisja do spraw GMM i GMO


Podstawa prawna działania:

Komisja do spraw GMM i GMO została powołana na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36 poz. 233, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 oraz 2015 r. poz. 277). Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie GMM i GMO.

Komisja liczy 21 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw środowiska na okres 4 lat.

W skład Komisji wchodzą:

1. po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c) Ministra Obrony Narodowej,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw transportu,
f) ministra właściwego do spraw nauki,
g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
h) ministra właściwego do spraw środowiska,
i) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
j) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa;

3) przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji pracodawców,

4) dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te organizacje,

5) przedstawiciel organizacji konsumenckich.

Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje i odwołuje Minister Środowiska spośród członków Komisji.

Do zadań tej Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2,
2) wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy,
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz bezpieczeństwa biologicznego.

Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji, jej strukturę organizacyjną oraz tryb jej pracy określa wewnętrzny regulamin nadawany przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze zarządzenia.

Członkowie Komisji ds. GMO - V kadencja (lata 2015-2019): komisja zostanie powołana wkrótce.

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Prof. Zbigniew Dąbrowski
Prof. dr hab. Jan Hartman
Płk. dr Janusz Kocik
Wojciech Kulpik
Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska
Dorota Metera
Ewa Mrówka
Prof. dr hab. Tadeusz Pietrucha
Anna Rusiecka
Dr Krzysztof Skowronek
Prof. dr hab. Piotr Skubała
Dr hab. Roman Sławeta
Dr Sławomir Sowa 
Prof. dr hab. Lucjan Szponar
Dr Roman Śniady
Małgorzata Woźniak
Prof. dr hab. Tadeusz ŻarskiProf. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

  wróć do poprzedniej strony

  Osoba odpowiedzialna: Joanna Rybak

  Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

  Data wytworzenia informacji: 2009-03-27

  Data udostępnienia informacji: 2009-03-27

  Ilość wyświetleń dokumentu: 32,415

  Historia zmian:

  Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
  1 wersja z dnia 2009-03-27 15:23:06: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-27 15:23:06
  2 wersja z dnia 2009-04-22 11:16:41: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-22 11:16:41
  3 wersja z dnia 2009-06-05 10:49:30: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] root 2009-06-05 10:49:30
  4 wersja z dnia 2010-01-29 14:05:16: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-01-29 14:05:16
  5 wersja z dnia 2010-05-24 09:42:18: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-05-24 09:42:18
  6 wersja z dnia 2014-02-20 13:26:54: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-20 13:26:54
  7 wersja z dnia 2014-02-20 13:35:55: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-02-20 13:35:55
  8 wersja z dnia 2014-06-05 13:41:09: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Jakub Majewski 2014-06-05 13:41:09
  9 wersja z dnia 2014-06-13 13:16:15: Komisja ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2014-06-13 13:16:15
  10 wersja z dnia 2015-07-07 10:21:03: Komisja do spraw GMM i GMO [modyfikacja] Joanna Rybak 2015-07-07 10:21:03

  Menu główne portalu

  Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

  © 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

  Serwis odwiedziły 352653 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare