Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

tel. (22) 36 92 007, (22) 36 92 491, (22) 36 92 570, (22) 36 92 578, (22) 36 92 799


Podstawa prawna działania:

 • Art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 392);
 • Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych (Dz. U. MŚ z 2015 r. poz. 54);
 • Decyzja Nr 8 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych (Dz. U. MŚ z 2015 r. poz. 55).

Do zakresu działania Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska:

1) opinii w zakresie merytorycznej i formalnoprawnej oceny prawidłowości sporządzenia projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych, dotyczących:

a) regionalnych badań hydrogeologicznych,

b) ustalania zasobów solanek, wód termalnych i wód leczniczych w odniesieniu do opracowań, dla których właściwym jest Minister Środowiska na podstawie art. 160 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),

c) określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

d) określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu, a także w związku z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych powstałych przy wydobywaniu tych kopalin,

e) określania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów,

f) określania warunków hydrogeologicznych w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w związku z zamierzonym podziemnym składowaniem dwutlenku węgla,

g) ponadwojewódzkich inwestycji liniowych w odniesieniu do opracowań, dla których właściwym jest Minister Środowiska na podstawie art. 160 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

2) analiz metod prowadzenia prac geologicznych dla celów dokumentacyjnych, opiniowanie przepisów dotyczących projektowania i wykonywania prac geologicznych oraz ustalania zasobów wód podziemnych;

3) opinii w innych sprawach z dziedziny hydrogeologii będących w zakresie kompetencji Ministra Środowiska wynikających z potrzeb Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

Regulamin pracy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych został określony w załączniku do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych (Dz. U. MŚ z 2015 r. poz. 54).

Członków Komisji powołuje i odwołuje Minister Środowiska.

Skład osobowy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych:

1) Przewodniczący

 • prof. UW dr hab. Ewa Krogulec

2) Zastępcy Przewodniczącego:

 • dr Piotr Herbich
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • prof. dr hab. Bohdan Kozerski
 • prof. dr hab. Bronisław Paczyński

3) Członkowie:

 • dr hab. Grzegorz Barczyk
 • inż. Henryk Biernat
 • dr hab. prof. GIG Przemysław Bukowski
 • dr hab. inż. Józef Chowaniec
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski
 • dr Stanisław Dąbrowski
 • prof. dr hab. Jan Dowgiałło
 • dr Józef Fistek
 • dr hab. Piotr Jacek Gurwin
 • dr inż. Andrzej Haładus
 • dr hab. Włodzimierz Humnicki
 • dr Mariola Jakoniak
 • mgr inż. Irena Józefko
 • mgr Jacek Kapuściński
 • dr Bogusław Kazimierski
 • dr hab. inż. Beata Kępińska
 • dr doc. UW Franciszek Knyszyński
 • mgr Janusz Krawczyk
 • dr hab. prof. PŚ Krzysztof Labus
 • dr hab. inż. Jan Macuda
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
 • dr Józef Mikołajków
 • prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
 • mgr Witold Mucha
 • dr Zbigniew Nowicki
 • dr hab. Jan Prażak
 • prof. dr hab. Jan Przybyłek
 • dr hab. inż. Jacek Różkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Sadurski
 • dr Lesław Skrzypczyk
 • mgr Jadwiga Teresa Stachowiak
 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • dr Jan Szewczyk
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
 • mgr inż. Leszek Wątor
 • dr hab. inż. prof. AGH Stanisław Witczak
 • dr Małgorzata Woźnicka
 • dr inż. Adam Wójcicki

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Jerzak

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2015-08-11

Data udostępnienia informacji: 2009-03-27

Ilość wyświetleń dokumentu: 76,000

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-03-27 15:19:43: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-03-27 15:19:43
2 wersja z dnia 2009-03-27 15:30:19: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-03-27 15:30:19
3 wersja z dnia 2009-04-22 11:03:04: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-22 11:03:04
4 wersja z dnia 2009-04-22 11:06:50: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-22 11:06:50
5 wersja z dnia 2009-04-22 11:12:02: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-22 11:12:02
6 wersja z dnia 2009-04-30 12:26:12: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-30 12:26:12
7 wersja z dnia 2009-06-05 10:48:04: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] root 2009-06-05 10:48:04
8 wersja z dnia 2009-06-10 11:36:57: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] root 2009-06-10 11:36:57
9 wersja z dnia 2011-07-19 09:28:53: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-07-19 09:28:53
10 wersja z dnia 2011-07-19 09:31:53: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2011-07-19 09:31:53
11 wersja z dnia 2012-12-20 10:09:26: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2012-12-20 10:09:26
12 wersja z dnia 2013-08-01 08:46:23: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2013-08-01 08:46:23
13 wersja z dnia 2013-11-05 10:10:33: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-11-05 10:10:33
14 wersja z dnia 2013-11-05 10:13:53: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-11-05 10:13:53
15 wersja z dnia 2013-11-05 10:15:55: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-11-05 10:15:55
16 wersja z dnia 2013-11-05 10:23:09: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-11-05 10:23:09
17 wersja z dnia 2014-01-28 12:21:35: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2014-01-28 12:21:35
18 wersja z dnia 2015-08-11 12:55:46: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2015-08-11 12:55:46
19 wersja z dnia 2015-08-11 12:56:59: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2015-08-11 12:56:59
20 wersja z dnia 2015-08-11 12:58:47: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2015-08-11 12:58:47
21 wersja z dnia 2015-08-11 13:00:13: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2015-08-11 13:00:13
22 wersja z dnia 2015-08-13 08:41:08: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Sebastian Baranowski 2015-08-13 08:41:08
23 wersja z dnia 2015-08-13 08:45:20: Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych [modyfikacja] Sebastian Baranowski 2015-08-13 08:45:20

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352653 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare