Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ministerstwo Środowiska

Status prawny

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej powołanym, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. Nr 91, poz. 1017), do obsługi Ministra Środowiska.

Statut Ministerstwa określa zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M.P. z 2014 r. poz. 434).

Ustawa o Radzie Ministrów (art. 33 ust. 1 pkt 2; art. 39).


Zakres oraz zasady i tryb działania

Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, ustala zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zmienione zarządzeniem Ministra Środowiska z 3 września 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska,  zarządzeniem Ministra Środowiska z 19 marca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Ministra Środowiska z 11 stycznia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska. Zasady funkcjonowania i tryb działania Ministerstwa określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.

Ponadto Ministerstwo Środowiska, będąc urzędem administracji rządowej, funkcjonuje w oparciu o zasady określone w:

  • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z póź. zm.).

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Dumała

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 109,134

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 14:03:35: Ministerstwo Środowiska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 14:03:35
2 wersja z dnia 2009-05-04 14:07:25: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 14:07:25
3 wersja z dnia 2010-03-17 09:57:25: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Magdalena Piątek 2010-03-17 09:57:25
4 wersja z dnia 2012-05-21 10:41:18: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2012-05-21 10:41:18
5 wersja z dnia 2013-07-10 10:30:01: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-07-10 10:30:01
6 wersja z dnia 2013-08-14 11:39:50: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-08-14 11:39:50
7 wersja z dnia 2013-10-16 13:16:07: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2013-10-16 13:16:07
8 wersja z dnia 2013-12-09 12:44:42: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Anna Rau 2013-12-09 12:44:42
9 wersja z dnia 2014-01-23 12:16:28: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-01-23 12:16:28
10 wersja z dnia 2014-02-21 09:35:24: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-02-21 09:35:24
11 wersja z dnia 2014-06-10 15:56:24: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-06-10 15:56:24
12 wersja z dnia 2014-09-05 12:10:39: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-09-05 12:10:39
13 wersja z dnia 2014-09-05 12:15:03: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2014-09-05 12:15:03
14 wersja z dnia 2015-04-20 10:15:02: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2015-04-20 10:15:02
15 wersja z dnia 2015-11-19 12:12:43: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2015-11-19 12:12:43
16 wersja z dnia 2015-11-30 08:28:02: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2015-11-30 08:28:02
17 wersja z dnia 2016-01-13 14:21:07: Ministerstwo Środowiska [modyfikacja] Katarzyna Dumała 2016-01-13 14:21:07

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare