Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozpoczynamy głosowanie w wyborach na przedstawiciela organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMO

Prezentujemy listę zgłoszonych kandydatów biorących udział w wyborach. Krótkie opisy kandydatów znajdują się w linkach pod ich nazwiskami. Głosowanie trwa do 27 marca br.

l.p.

imię i nazwisko kandydata

organizacja zgłaszająca kandydata

1

Jarosław Giercarz

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate

2

Dagmara Giercarz

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate

3

Jolanta Osiak

Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl

4

Dr Katarzyna Michniewska

Fundacja Korporacyjna Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl

5

Paweł Połanecki

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

6

Dr inż. Roman Andrzej Śniady

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

7

Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała

Fundacja Greenpeace Polska

8

Dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

Fundacja Greenpeace Polska

Uprawniona do głosowania organizacja może przekazać poparcie dla dwóch kandydatów (organizacje zgłaszające kandydatów także biorą udział w głosowaniu).

Uprawnione do głosowania organizacje ekologiczne przekazują swoje poparcie pisemnie, korzystając z formularza nr 2 (osobny formularz dla każdego kandydata) zamieszczonego w BIP MŚ. Wypełnione formularze nr 2 należy przesłać na adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Ministra
Zespół ds. Komunikacji i promocji
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa,

z dopiskiem „Nabór do Komisji ds. GMO”,

Głosowanie trwa 14 dni od daty zamieszczenia listy kandydatów w BIP MŚ (decyduje data stempla pocztowego), tj. do 27 marca 2014.

Przedstawicielami organizacji ekologicznych zostają dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Jeśli w wyniku głosowania kilku kandydatów o największym poparciu uzyska taką samą liczbę głosów zarządza się wybory uzupełniające pomiędzy tymi kandydatami, które trwają 7 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania w BIP MŚ. Głosowanie uzupełniające odbywa się na tych samych zasadach co wybory podstawowe.

***

Formularz poparcia dla kandydata

Procedura

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Majchrzak

Informację wprowadził/a: Aleksandra Majchrzak

Data wytworzenia informacji: 2014-03-13

Data udostępnienia informacji: 2014-03-13

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,254

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-03-13 14:40:34: Rozpoczynamy głosowanie w wyborach na przedstawiciela organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMO [utworzenie dokumentu] Aleksandra Majchrzak 2014-03-13 14:40:34

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare