Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

OGŁOSZENIE O WYBORACH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO KOMISJI DS. ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO)

Ministerstwo Środowiska z dniem 18 lutego 2014 r. ogłasza wybory przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMO.

Komisja ds. GMO jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Środowiska powoływanym na podstawie art. 12 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r., nr 36, poz. 233 z późn. zm.). Zadaniem Komisji ds. GMO jest m.in. wydawanie opinii w sprawach dotyczących zgód i zezwoleń na prace z użyciem GMO.

Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji ekologicznych w Komisji ds. GMO, a także do udzielenia poparcia dla zarejestrowanych kandydatów, są organizacje społeczne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), których statutowym celem jest ochrona środowiska - zgodnie z art. 3. pkt. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Każda uprawniona organizacja ekologiczna może zgłosić dwóch kandydatów (zgłoszone osoby powinny być członkami organizacji ekologicznych).

Organizacja ekologiczna zgłasza kandydatów w formie pisemnej przez wypełnienie formularza nr 1 (osobny formularz dla każdego kandydata), który jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Środowiska (BIP MŚ) – archiwum.mos.gov.pl

Wypełnione formularze nr 1 należy przesłać na adres:

Ministerstwo Środowiska
Biuro Ministra
Zespół ds. Komunikacji i promocji
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa,

z dopiskiem „Nabór do Komisji ds. GMO”,

a także na adres poczty elektronicznej: aleksandra.majchrzak@mos.gov.pl

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zasady zgłaszania kandydatów oraz udzielania poparcia są dostępne w opisie procedury dostępnej w BIP MŚ – archiwum.mos.gov.pl.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Majchrzak

Informację wprowadził/a: Aleksandra Majchrzak

Data wytworzenia informacji: 2014-02-18

Data udostępnienia informacji: 2014-02-18

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,907

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2014-02-18 09:32:16: OGŁOSZENIE O WYBORACH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO KOMISJI DS. ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO) [utworzenie dokumentu] Aleksandra Majchrzak 2014-02-18 09:32:16
2 wersja z dnia 2014-03-12 11:55:13: OGŁOSZENIE O WYBORACH PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO KOMISJI DS. ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH (GMO) [modyfikacja] Aleksandra Majchrzak 2014-03-12 11:55:13

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare