Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Przydatne informacje dla wnioskodawców

Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz:
- wypełniony formularz wniosku
- kserokopia zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu
- w przypadku żywych zwierząt: orzeczenie powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez importera warunków przetrzymywania zwierząt odpowiadających ich potrzebom biologicznym
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (dane do przelewu - patrz informacje o opłacie skarbowej)
Nowości:
1. przykładowo wypełniony wniosek na podstawie towarzyszącego zezwolenia eksportowego
2. dodatkowe objaśnienia do wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz:
- wypełniony formularz wniosku
- dokumenty poświadczające legalność pozyskania okazów; w przypadku gatunków rodzimych lub inwazyjnych dodatkowo dokumenty poświadczające spełnienie wymogów wynikających z przepisów krajowych w zakresie ochrony gatunkowej
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (dane do przelewu - patrz informacje o opłacie skarbowej)
Nowość:
dodatkowe objaśnienia do wniosku

Wniosek o wydanie świadectwa wspólnotowego:
- wypełniony formularz wniosku
- dokumenty poświadczające legalność pozyskania okazów; w przypadku świadectwa zwalniającego z zakazów podejmowania działalności komercyjnej dokumenty poświadczające pochodzenie okazów z hodowli przynajmniej w drugim pokoleniu oraz poświadczające legalność pochodzenia stada hodowlanego; w przypadku gatunków rodzimych lub inwazyjnych dodatkowo dokumenty poświadczające spełnienie wymogów wynikających z przepisów krajowych w zakresie ochrony gatunkowej
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (dane do przelewu - patrz informacje o opłacie skarbowej)

Wnioski należy składać na adres:
Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Powyższe informacje są niezależne od wymogów weterynaryjnych, mogących mieć zastosowanie w przypadku przewozu żywych zwierząt i niektórych produktów zwierzęcych. Kwestie te pozostają w kompetencji Biura ds. Granic Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Kwestie dotyczące gatunków rodzimych i inwazyjnych, a także zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, pozostają w kompetencji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wojciech Piwowarski

Informację wprowadził/a: Wojciech Piwowarski

Data wytworzenia informacji: 2010-01-07

Data udostępnienia informacji: 2010-01-07

Ilość wyświetleń dokumentu: 44,781

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2010-01-07 14:55:17: Ogólne informacje dla wnioskodawców [utworzenie dokumentu] Wojciech Piwowarski 2010-01-07 14:55:17
2 wersja z dnia 2010-01-07 14:57:26: Ogólne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-07 14:57:26
3 wersja z dnia 2010-01-07 15:01:10: Ogólne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-07 15:01:10
4 wersja z dnia 2010-01-08 11:59:23: Ogólne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-08 11:59:23
5 wersja z dnia 2010-01-08 12:13:19: Ogólne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-08 12:13:19
6 wersja z dnia 2010-01-08 12:30:13: Ogólne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-08 12:30:13
7 wersja z dnia 2010-01-08 12:32:39: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-08 12:32:39
8 wersja z dnia 2010-01-08 12:44:56: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-08 12:44:56
9 wersja z dnia 2010-01-14 15:57:24: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-14 15:57:24
10 wersja z dnia 2010-01-14 16:06:49: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-14 16:06:49
11 wersja z dnia 2010-01-14 16:07:38: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-14 16:07:38
12 wersja z dnia 2010-01-18 09:59:41: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-01-18 09:59:41
13 wersja z dnia 2011-04-28 11:23:11: Przydatne informacje dla wnioskodawców - NOWOŚĆ [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2011-04-28 11:23:11
14 wersja z dnia 2015-03-04 09:47:30: Przydatne informacje dla wnioskodawców [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2015-03-04 09:47:30

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare