Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Konwencja Bońska

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt tzw. Konwencja Bońska została sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji od dnia 1 listopada 1983 r., a Polska od 1 maja 1996 r. Celem konwencji jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących niezastąpiony element środowiska naturalnego. Za "migrujące" uważa się te gatunki (lub niższe grupy taksonomiczne), z których znaczna liczba osobników w sposób cykliczny i możliwy do przewidzenia przekracza granice jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych. Dla celów ich ochrony konieczne są zgodne wysiłki wszystkich państw posiadających jurysdykcję nad obszarami, w których te zwierzęta przebywają.

Tekst Konwencji zawiera dwa załączniki.

W załączniku I wymienione są gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem. Strony Konwencji są zobowiązane w stosunku do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I do:

  • ochrony, a jeżeli to możliwe odtworzenia ich siedlisk,
  • zapobiegania niekorzystnym oddziaływaniu na dane gatunki,
  • wydania zakazu pozyskiwania zwierząt (w tym chwytania, zabijania czy wybierania jaj) przy uwzględnieniu systemu wyjątków takich jak pozyskiwanie do celów naukowych.

W załączniku II Konwencji wymienione są zwierzęta mające nieodpowiedni stan zachowania, i istnieje konieczność zawarcia porozumień międzynarodowych.
Polska jest stroną dwóch takich porozumień - dotyczących ochrony nietoperzy (EUROBATS) i małych waleni (ASCOBANS).

Innym typem umów międzynarodowych zawieranych pod auspicjami Konwencji Bońskiej są umowy o współpracy (Memorandum of Understanding) dotyczące pojedynczych gatunków. Memorandum ma na celu uzgodnienie działań przeciwdziałających głównym czynnikom niekorzystnie oddziaływującym na gatunek wędrowny. W przypadku ptaków, dla niektórych państw przystępujących do memorandum zadaniem jest ochrona miejsc lęgowych, dla innych zimowisk, a jeszcze dla innych siedlisk z których dany gatunek korzysta podczas migracji. Polska jest stroną jednego memorandum dotyczącego ochrony wodniczki (Acrocephalus paludicola).

W większości wypadków ochrona gatunków jest tożsama z ochroną lub, w miarę możliwości, odtwarzaniem ich siedlisk. Równocześnie jednak kładzie się nacisk na działania eliminujące lub kompensujące wpływ różnego rodzaju przeszkód na wędrówki zwierząt. Dotyczy to linii wysokiego napięcia, farm wiatrowych, kłusownictwa, przyłowu, użycia pewnych typów sieci rybackich itp. W ramach memorandum albo też samodzielnie funkcjonują plany działań dla poszczególnych gatunków. Plany te są przygotowane oddzielnie przez każde państwo zainteresowane ochroną danego gatunku. Określają one działania jakie należy podjąć aby liczebność gatunku i zajmowany przez niego areał w najbliższej przyszłości nie zmieniły się, a w okresie długoterminowym sytuacja gatunku uległa poprawie. Dla wielu gatunków wprowadza się lub podnosi status ochronny. Duży nacisk kładziony jest na monitoring, który pozwala ocenić efektywność realizowanych planów, określić trendy liczebności gatunku i odpowiednio modyfikować podejmowane działania.

Organem decyzyjnym Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się w cyklu trzyletnim. COP jest organem uprawnionym do przeprowadzania oceny stanu zachowania gatunków wędrownych i w konsekwencji dokonywania przeglądu wykazów wymienionych w załącznikach I i II do Konwencji. Zgodnie z art. XI Konwencji, poprawka wprowadzona do załączników wchodzi w życie wobec wszystkich stron po upływie dziewięćdziesięciu dni od sesji Konferencji Stron, na której została przyjęta, z wyjątkiem tych stron, które zgłaszały zastrzeżenia.
Pomiędzy sesjami Konferencji Stron decyzje w niektórych sprawach podejmuje Komitet Stały, wybierany podczas sesji. Organem doradczym jest Rada Naukowa Konwencji. Bieżącą koordynacją prac i realizacją postanowień zajmuje się Sekretariat Konwencji, mieszczący się w Bonn, w Niemczech.

Oficjalna strona internetowa Konwencji znajduje się pod adresem: http://www.cms.int.

Aktualności

Ostatnia, dziewiąta Konferencja Stron odbyła się w Rzymie w dniach od 1 do 5 grudnia 2008 r. Szereg stron zgłosiło propozycje objęcia ochroną kilkunastu nowych gatunków poprzez wprowadzenie poprawek do załączników I i II do Konwencji. Podczas ostatniej Konferencji stron podjęto m.in. następujące ustalenia:

Rozszerzenie załącznika I o podane niżej gatunki:

1. delfin butelkonosy - populacja Morza Czarnego,
2. delfin krótkogłowego (delfin Irradaya),
3. delfin garbategy,
4. manat zachodnio - afrykański,
5. podgorzałka zielonogłowa,
6. ścierwnik,
7. rybitwa peruwiańska,
8. trznadel złotawy,
9. lasówka niebieska,
10. trzcinniczek smugowaty,

Rozszerzenie załącznika II o podane niżej gatunki:

1. delfin butelkonosy - populacja śródziemnomorska,
2. delfin nadobny - populacja zachodnioafrykańska,
3. likaon,
4. suhak,
5. gepard,
6. owca grzywiasta,
7. morświn - populacja północno-zachodnio-afrykańska,
8. delfin szary - populacja śródziemnomorska,
9. rekin błękitny,
10. żarłacz pospolity,
11. koleń pospolity - populacja z półkuli północnej.

Postulaty te były popierane przez Polskę, w ramach Unii Europejskiej. W trakcie tej sesji Konferencji Stron Polska została wybrana na członka Komitetu Stałego Konwencji.

Trwają prace nad podpisaniem umowy o współpracy eksperckiej pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Badawczym Leśnictwa i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem umowy jest pozyskanie i utrzymanie stałego zaplecza eksperckiego w celu pełniejszego wykonywania zadań wynikających z Konwencji Bońskiej.

Przydatne linki:

 

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-04-15

Data udostępnienia informacji: 2009-04-15

Ilość wyświetleń dokumentu: 37,855

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-04-15 08:36:16: Konwencja Bońska [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-04-15 08:36:16
2 wersja z dnia 2009-04-20 13:46:07: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-20 13:46:07
3 wersja z dnia 2009-04-20 13:52:57: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-20 13:52:57
4 wersja z dnia 2009-04-27 09:55:34: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-04-27 09:55:34
5 wersja z dnia 2010-07-06 15:06:01: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-07-06 15:06:01
6 wersja z dnia 2010-07-06 15:07:03: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2010-07-06 15:07:03
7 wersja z dnia 2011-06-03 10:47:16: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2011-06-03 10:47:16
8 wersja z dnia 2011-06-03 10:50:12: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2011-06-03 10:50:12
9 wersja z dnia 2011-06-03 10:51:06: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2011-06-03 10:51:06
10 wersja z dnia 2014-05-28 09:27:56: Konwencja Bońska [modyfikacja] Wojciech Piwowarski 2014-05-28 09:27:56

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare