Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Departament Ochrony Przyrody

Rejestry GMO

 

Zgodnie z art. 34, 40, 50, 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 76, poz. 811, Minister Środowiska ma obowiązek prowadzić publiczne rejestry GMO: zamkniętego użycia GMO, zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska, produktów GMO oraz wywozu za granicę i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO.

 • Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, który zawiera:
  • wnioski o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO wraz z dokumentacją,
  • powiadomienia o ponownym zamkniętym użyciu GMO,
  • zgody na zamknięte użycie GMO wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu i zmianie tej zgody,
  • opinie Komisji,
  • informacje o awariach, w tym:
   • listę awarii,
   • analizę przyczyn poszczególnych awarii,
   • opis doświadczeń zdobytych podczas akcji ratowniczej i usuwania skutków awarii,
   • wykaz środków podjętych przez użytkownika GMO w celu uniknięcia podobnych awarii w przyszłości,
   • ocenę skutków awarii.
 • Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, który, zawiera:
  • wnioski o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z dokumentacją,
  • zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu i zmianie tej zgody,
  • opinie Komisji,
  • sprawozdania z przeprowadzonych działań.
 • Rejestr Produktów GMO, który zawiera:
  • wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z dokumentacją,
  • zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu lub zmianach tych zezwoleń,
  • decyzje w sprawie zakazu lub ograniczenia obrotu handlowego produktem GMO wraz z uzasadnieniem,
  • opinie Komisji,
  • informacje o zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub dla środowiska i podjętych działaniach interwencyjnych jeśli okażą się konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.
 • Rejestr Wywozu za Granicę i Tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO który zawiera:
  • wnioski o wydanie zezwoleń na wywóz za granicę produktów GMO z dokumentacją,
  • wnioski o wydanie zezwoleń na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO z dokumentacją,
  • zezwolenia na wywóz za granicę wraz z uzasadnieniami,
  • zezwolenia na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO wraz z uzasadnieniami,
  • opinie Komisji.

Ww. rejestry są bezpłatne i publicznie dostępne na stronie www Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://gmo.mos.gov.pl. Rejestry dotyczące GMO zostały przygotowane i są prowadzone przez Zespół ds. GMO, tel. 022 5792723.

 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 32,152

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 12:17:44: Departament Ochrony Przyrody [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 12:17:44
2 wersja z dnia 2009-05-12 13:29:44: Departament Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-12 13:29:44
3 wersja z dnia 2009-05-29 14:17:09: Departament Ochrony Przyrody [modyfikacja] Kamila 2009-05-29 14:17:09
4 wersja z dnia 2009-05-26 08:09:46: Departament Ochrony Przyrody [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-26 08:09:46

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare