Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych finansuje i nadzoruje prowadzenie szeregu rejestrów, ewidencji i archiwów zawierających różnego rodzaju informacje dotyczące głównie zagadnień geologicznych.

Zdecydowana większość baz danych jak oraz wszystkie archiwa prowadzone są przez wyspecjalizowane zakłady Państwowego Instytucie Geologicznym gdzie znajdują się następujące zbiory informacji:

 • Centralne Archiwum Geologiczne. Państwowy Instytut Geologiczny (CAG/PIG)

CAG gromadzi, opracowuje, przetwarza i udostępnia podstawowe, drukowane i rękopiśmienne materiały i opisy, dokumentacje geologiczne, opracowania kartograficzne, próbki z otworów wiertniczych oraz inne informacje geologiczne zbierane przez oraz wszelkie krajowe instytucje i przedsiębiorstwa geologiczne. CAG oprócz siedziby w Warszawie posiada archiwa dokumentów geologicznych i archiwa map we wszystkich sześciu oddziałach regionalnych oraz w Iwicznej, Leszczach i Rzeczycy. Archiwa rdzeni wiertniczych i próbek geologicznych znajdują się w Halinowie, Hołownie, Iwicznej, Kielnikach, Leszczach, Michałowie, Puławach i Szurpiłach.

Aktualnie w archiwach PIG zgromadzone jest ok. 800 tys. dokumentacji, opracowań, map i innych materiałów tekstowych oraz ok. 530 tys. mb rdzeni z 4 tys. unikalnych otworów wiertniczych.

Udostępnianie dokumentów oraz próbek geologicznych zgromadzonych w CAG odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1780). W odniesieniu do dokumentów i próbek geologicznych, do których prawo przysługuje Skarbowi Państwa, ich udostępnienie następuje z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz.U. Nr 116, poz. 982). Szczegółowe informacje na temat rozporządzania przysługującym Skarbowi Państwa prawem do informacji geologicznej dostępne są na stronie internetowej Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych:
http://archiwum.mos.gov.pl/dgikg/informacja_geologiczna/index.shtml

Główna uniwersalna baza danych geologicznych w kraju, obejmuje podsystemy: Dokumenty, Otwory, Analizy, Złoża, Geofizyka wiertnicza, podsystem przestrzenny (GIS); stale rozbudowywana i wypełniana danymi.

Pełne udostępnienie możliwe jest w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Zawiera księgi rejestrowe obszarów górniczych i prowadzony jest z zadaniem aktualizowania wpisów dotyczących obszarów górniczych. Prowadzony jest również w formie cyfrowej bazy danych połączonej z Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS.

Pełne udostępnienie możliwe jest w Państwowym Instytucie Geologicznym.

 • System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS (MIDAS/PIG)

http://midas.pgi.gov.pl

Służy gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o wszystkich krajowych złożach kopalin: dane o zasobach, jakości kopaliny, w złożach wielosurowcowych o wszystkich kopalinach, o warunkach geologiczno-górniczych, poziomach wodonośnych itp. W bazie znajdują się zarówno informacje bieżące, jak i z lat wcześniejszych, co pozwala na śledzenie zmian w wielkości zasobów poszczególnych złóż. W bazie gromadzone są także dane o wszystkich składowiskach, na których deponowane są odpady przeróbcze i górnicze. Baza MIDAS służy do sporządzania corocznie publikowanego "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce".

Udostępnienie możliwe jest w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Rejestr danych o prawach własności do informacji geologicznych zawartych w opracowaniach archiwalnych opartych na danych zgromadzonych w CBDG i bazie złożowej MIDAS.

Udostępnienie pełne na stronach www.

 • Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO i Sieć SOH (CBDH/PIG) (SOH/PIG)

CBDH/PIG: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/bankhydro.html

SOH/PIG: http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/monitoring-wod-podziemnych,strona,1.htmlBank HYDRO jest bazą danych hydrogeologicznych, w której są gromadzone i udostępniane potencjalnym odbiorcom i użytkownikom dane dokumentacyjne o odwiertach, ujęciach i źródłach wód podziemnych zwykłych, mineralnych i termalnych z obszaru Polski. Strukturę organizacyjną Banku HYDRO tworzą: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych HYDRO (CBDH) w Warszawie oraz siedem Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych HYDRO (RBDH). Obecnie Bank HYDRO zawiera dane dokumentacyjne o około 130 tysiącach obiektów hydrogeologicznych z obszaru całej Polski. Systematycznie prowadzona jest także weryfikacja danych. W wyniku modernizacji rozpoczętej w roku 1998 i kontynuowanej w roku 2000 do systemu włączono dane z komputerowej bazy danych SOH (System Obserwacji Hydrogeologicznej). Baza ta zawiera wyniki obserwacji poziomu zwierciadła wody oraz oznaczeń składu chemicznego prowadzone w około sześciuset punktach sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych, w skład, której wchodziło 39 stacji hydrogeologicznych ze 145 punktami oraz około 455 punktów II rzędu.

Udostępnienie możliwe jest w Państwowym Instytucie Geologicznym.

                                                                       Geoportal IKAR

Działalność w dziedzinie kartografii geologicznej koncentruje się w głównej mierze na wieloarkuszowych, seryjnych edycjach map pokrywających obszar całej Polski, lub poszczególnych jej regionów. Seryjne mapy, które opracowano w skalach od 1:300 000 do 1:10 000 obejmują całokształt zagadnień z zakresu geologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, geofizyki, geochemii oraz zagadnień geologiczno-gospodarczych. System informacyjny o Polskich Zasobach Geologicznej Kartografii Seryjnej zawiera podstawowe wiadomości o zakresie merytorycznym i stanie realizacji następujących map seryjnych:

 1. Mapa geologiczna Polski (MGP) 1:1 000 000
 2. Mapa geologiczna Polski (MGP) 1: 500 000
 3. Mapa Geologiczna Polski 1:200 000
 4. Skorowidz Mapy litogenetycznej Polski (MLP) 1:50 000
 5. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000
 6. Mapa - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
 7. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000
 8. Mapa hydrogeologiczna Polski "pierwszy poziom wodonośny" 1:50 000
 9. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami 1:50 000
 10. Mapa geologiczno - gospodarcza Polski 1:50 000
 11. Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000
 12. Mapa Geologiczna Sudetów 1:25 000
 13. Atlasy geochemiczne 

Pełne udostępnienie możliwe jest w Państwowym Instytucie Geologicznym.

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące stwierdzania kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, a także uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

 1. Wzór wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych. (WKG/MŚ)
 2. Pytania egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu testowego dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych (PEKG/MŚ)
 3. Rejestr osób, które posiadają stwierdzone kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (RKG/MŚ)

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-04

Data udostępnienia informacji: 2009-05-04

Ilość wyświetleń dokumentu: 80,294

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 09:43:34: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 09:43:34
2 wersja z dnia 2009-05-04 10:10:06: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 10:10:06
3 wersja z dnia 2009-05-04 12:09:46: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 12:09:46
4 wersja z dnia 2009-05-04 12:39:48: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-04 12:39:48
5 wersja z dnia 2009-05-12 13:04:31: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-12 13:04:31
6 wersja z dnia 2009-05-25 16:50:41: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-25 16:50:41
7 wersja z dnia 2009-05-25 16:52:29: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-25 16:52:29
8 wersja z dnia 2011-01-19 08:03:27: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2011-01-19 08:03:27
9 wersja z dnia 2011-01-19 09:10:39: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2011-01-19 09:10:39
10 wersja z dnia 2011-01-19 09:18:03: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2011-01-19 09:18:03
11 wersja z dnia 2011-01-20 08:51:38: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2011-01-20 08:51:38
12 wersja z dnia 2013-03-07 13:34:09: Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [modyfikacja] Magdalena Gucwa-Rydelek 2013-03-07 13:34:09

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare