Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Departament Ekonomiczny

Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz statutu ustalonego przez fundatorów.

Minister Środowiska jest ministrem "właściwym" w rozumieniu ustawy ze względu na zakres działania oraz cele fundacji działających w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Nadzór Ministra Środowiska polega na badaniu sprawozdań, które fundacje zobowiązane są przesłać corocznie. Sprawozdanie z działalności powinno być zgodne z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz 529 z późn. zm.).

Rejestr fundacji działających w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

Udostępniany na życzenie, po złożeniu wniosku na piśmie.

Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz statutu ustalonego przez fundatorów. Minister Środowiska jest ministrem "właściwym" w rozumieniu ustawy ze względu na zakres działania oraz cele fundacji działających w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej. Nadzór Ministra Środowiska polega na badaniu sprawozdań, które fundacje zobowiązane są przesłać corocznie. Sprawozdanie z działalności powinno być zgodne z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (przed 1 stycznia 2001 roku fundacje wpisywane były do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, z którego obecnie są systematycznie przerejestrowywane do KRS).
Na podstawie przesyłanych corocznie przez fundacje sprawozdań z działalności oraz na podstawie otrzymywanych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony jest rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

Pliki:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Rozmiar: 38,65kB


Fundacje dla których Minister Środowiska został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru (stan na dzień 31.12.2015 r.)

Rozmiar: 654,3kB

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Radosław Persona

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2016-01-11

Data udostępnienia informacji: 2013-04-12

Ilość wyświetleń dokumentu: 55,956

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-04 09:36:55: Departament Ekonomiczny [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-04 09:36:55
2 wersja z dnia 2010-11-10 10:55:11: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2010-11-10 10:55:11
3 wersja z dnia 2010-11-10 10:56:01: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2010-11-10 10:56:01
4 wersja z dnia 2010-11-10 13:05:48: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2010-11-10 13:05:48
5 wersja z dnia 2010-11-10 13:16:12: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2010-11-10 13:16:12
6 wersja z dnia 2011-03-16 10:40:20: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2011-03-16 10:40:20
7 wersja z dnia 2011-03-16 10:45:40: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2011-03-16 10:45:40
8 wersja z dnia 2012-05-10 14:23:46: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2012-05-10 14:23:46
9 wersja z dnia 2012-05-10 14:35:46: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Piotr Szadkowski 2012-05-10 14:35:46
10 wersja z dnia 2013-01-17 13:29:09: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-01-17 13:29:09
11 wersja z dnia 2013-01-17 13:43:25: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-01-17 13:43:25
12 wersja z dnia 2013-01-17 13:45:28: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-01-17 13:45:28
13 wersja z dnia 2013-02-28 09:23:52: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-02-28 09:23:52
14 wersja z dnia 2013-03-12 13:55:19: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-03-12 13:55:19
15 wersja z dnia 2013-03-12 13:58:06: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-03-12 13:58:06
16 wersja z dnia 2013-04-12 08:56:16: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-04-12 08:56:16
17 wersja z dnia 2013-04-12 09:06:11: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-04-12 09:06:11
18 wersja z dnia 2013-07-08 13:16:37: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-07-08 13:16:37
19 wersja z dnia 2013-10-16 11:26:05: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2013-10-16 11:26:05
20 wersja z dnia 2014-01-20 12:26:38: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-01-20 12:26:38
21 wersja z dnia 2014-03-03 14:12:59: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-03-03 14:12:59
22 wersja z dnia 2014-03-03 14:16:20: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-03-03 14:16:20
23 wersja z dnia 2014-04-15 08:40:00: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-04-15 08:40:00
24 wersja z dnia 2014-06-25 08:12:31: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-06-25 08:12:31
25 wersja z dnia 2014-06-27 14:40:52: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-06-27 14:40:52
26 wersja z dnia 2014-07-17 15:17:40: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-07-17 15:17:40
27 wersja z dnia 2014-07-17 15:18:47: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-07-17 15:18:47
28 wersja z dnia 2014-07-18 14:49:34: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-07-18 14:49:34
29 wersja z dnia 2014-09-08 15:13:16: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-09-08 15:13:16
30 wersja z dnia 2014-10-30 10:37:12: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-10-30 10:37:12
31 wersja z dnia 2014-10-30 10:43:07: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-10-30 10:43:07
32 wersja z dnia 2014-11-26 12:41:02: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-11-26 12:41:02
33 wersja z dnia 2014-12-03 14:17:35: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2014-12-03 14:17:35
34 wersja z dnia 2015-01-26 12:16:42: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-01-26 12:16:42
35 wersja z dnia 2015-03-12 13:47:04: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-03-12 13:47:04
36 wersja z dnia 2015-04-23 11:32:00: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-04-23 11:32:00
37 wersja z dnia 2015-05-05 11:12:33: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-05-05 11:12:33
38 wersja z dnia 2015-06-17 12:41:37: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-06-17 12:41:37
39 wersja z dnia 2015-07-29 12:24:51: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-07-29 12:24:51
40 wersja z dnia 2015-09-14 15:02:04: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-09-14 15:02:04
41 wersja z dnia 2015-11-16 13:37:01: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2015-11-16 13:37:01
42 wersja z dnia 2016-01-11 11:36:59: Departament Ekonomiczny [modyfikacja] Radosław Persona 2016-01-11 11:36:59

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare