Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Umowa o pracę

Zgodnie z art. 35 ustęp 3 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku stosunek pracy zawierany z osobami podejmującymi po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej nawiązywany jest na czas określony wynoszący 12 miesięcy.  

Zgodnie z art. 36 ustawy o służbie cywilnej, osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą z wyłączeniem absolwentów KSAP. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dyrektor generalny urzędu może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Służba przygotowawcza, również w przypadku zwolnienia z obowiązku jej odbycia, kończy się egzaminem, którego sposób przeprowadzenia określa Dyrektor Generalny urzędu. 

Służba przygotowawcza jest szkoleniem w ramach którego pracownik zapoznaje się z: 
podstawami teoretycznymi na temat państwa i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, 
praktyką związaną z organizacją i funkcjonowaniem urzędu w którym jest zatrudniony.
Służba przygotowawcza jest szkoleniem, które trwa nie dłużej niż 4 miesiące.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-29

Data udostępnienia informacji: 2009-05-01

Ilość wyświetleń dokumentu: 22,845

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-29 10:06:14: Umowa o pracę [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-29 10:06:14

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare