Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska

Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska

Nabór do służby cywilnej Ministerstwa Środowiska odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

Ministerstwo Środowiska publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w BIP MŚ na stronie internetowej urzędu (archiwum.mos.gov.pl/praca) oraz umieszcza je na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Nasze ogłoszenia znajdziecie Państwo również w ogólnej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem:
http://ogloszenia.bip.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=on

Każde ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej Ministerstwa Środowiska zawiera następujące elementy:

 • nazwę urzędu i nazwę pracodawcy;
 • określenie stanowiska pracy (np. starszy inspektor, specjalista,  itp.) wraz z informacją o komórce organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko;
 • informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • główne obowiązki przewidziane dla danego stanowiska pracy;
 • warunki pracy (warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań oraz miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy);
 • wymagania związane ze stanowiskiem pracy (w podziale na wymagania niezbędne oraz dodatkowe);
 • wymagane dokumenty i oświadczenia:

        - na stanowiska inne niż wyższe (niewyższe) w służbie cywilnej:

 • życiorys i list motywacyjny, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów),
 • oświadczenia, których wzór udostępniony jest na stronie internetowej: http://archiwum.mos.gov.pl/praca (wzór oświadczeń na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w określonym obszarze –lub oświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego, zgodnie ze wzorem, do którego odsyła informacja w ogłoszeniu (w razie dopuszczenia takiego rozwiązania w treści ogłoszenia);

        - na wyższe stanowiska w służbie cywilnej:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów),
 • oświadczenia, których wzór udostępniony jest na stronie internetowej: http://archiwum.mos.gov.pl/praca (wzór oświadczeń na wyższe stanowiska w służbie cywilnej)
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w określonym obszarze;
 • numer referencyjny ogłoszenia, który należy umieścić na kopercie zawierającej komplet dokumentów oraz przywołać w liście motywacyjnym; 
 • miejsce składania (przesyłania) dokumentów, to jest adres siedziby Ministerstwa Środowiska;
 • termin składania (przesyłania) dokumentów: szczegółowe informacje zamieszczane są w treści ogłoszenia. Należy zwrócić uwagę czy o ważności aplikacji decyduje data wpływu lub złożenia dokumentów do urzędu czy data stempla pocztowego;

Uwaga: Oferty przesłane po terminie określonym w treści ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

 • informacje dodatkowe

Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://archiwum.mos.gov.pl/praca

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Techniki i metody naboru (informacja zamieszczana w treści ogłoszenia): obowiązkowe etapy naboru to weryfikacja formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna;

Opcjonalnie (w zależności od wymagań sformułowanych w ogłoszeniu oraz ustaleń w ramach procedury naboru) organizowane są dodatkowe etapy: np. testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych/dodatkowych, zadania praktyczne typu case study, weryfikacja znajomości języka.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

UWAGA: Ministerstwo Środowiska nie przyjmuje dokumentów drogą elektroniczną.

 

Wyniki naboru dostępne są pod adresem: http://archiwum.mos.gov.pl/kategoria/2367_wyniki_naboru/ 

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Grażyna Strządała

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2014-03-18

Data udostępnienia informacji: 2014-03-18

Ilość wyświetleń dokumentu: 81,600

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-29 12:08:43: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [utworzenie dokumentu] root 2009-05-29 12:08:43
2 wersja z dnia 2009-05-29 12:06:20: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 12:06:20
3 wersja z dnia 2009-05-29 12:04:40: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 12:04:40
4 wersja z dnia 2009-05-29 12:00:29: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 12:00:29
5 wersja z dnia 2009-05-29 11:56:27: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:56:27
6 wersja z dnia 2009-05-29 11:51:45: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:51:45
7 wersja z dnia 2009-05-29 11:49:32: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:49:32
8 wersja z dnia 2009-05-29 11:47:45: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:47:45
9 wersja z dnia 2009-05-29 11:46:18: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:46:18
10 wersja z dnia 2009-05-29 11:41:41: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:41:41
11 wersja z dnia 2009-05-29 11:38:33: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:38:33
12 wersja z dnia 2009-05-29 11:24:06: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] root 2009-05-29 11:24:06
13 wersja z dnia 2009-05-29 09:55:11: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:55:11
14 wersja z dnia 2009-05-29 09:34:29: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:34:29
15 wersja z dnia 2009-05-29 09:32:29: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:32:29
16 wersja z dnia 2009-05-29 09:31:30: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:31:30
17 wersja z dnia 2009-05-29 09:30:11: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:30:11
18 wersja z dnia 2009-05-29 09:29:03: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:29:03
19 wersja z dnia 2009-05-29 09:21:46: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:21:46
20 wersja z dnia 2009-05-29 09:17:53: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:17:53
21 wersja z dnia 2009-05-29 09:12:23: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-29 09:12:23
22 wersja z dnia 2009-05-28 16:06:35: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-05-28 16:06:35
23 wersja z dnia 2009-06-23 23:16:30: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-23 23:16:30
24 wersja z dnia 2009-06-23 23:23:06: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-23 23:23:06
25 wersja z dnia 2009-06-23 23:29:33: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2009-06-23 23:29:33
26 wersja z dnia 2010-03-12 14:29:04: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Wit Łabaszewski 2010-03-12 14:29:04
27 wersja z dnia 2014-03-18 10:02:20: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Grażyna Strządała 2014-03-18 10:02:20
28 wersja z dnia 2014-03-18 10:05:07: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Grażyna Strządała 2014-03-18 10:05:07
29 wersja z dnia 2014-03-18 10:11:14: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Grażyna Strządała 2014-03-18 10:11:14
30 wersja z dnia 2014-03-18 17:03:59: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Grażyna Strządała 2014-03-18 17:03:59
31 wersja z dnia 2014-03-18 17:14:31: Służba Cywilna w Ministerstwie Środowiska [modyfikacja] Grażyna Strządała 2014-03-18 17:14:31

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352715 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare