Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
 2. ePUAP
 3. PL
 4. EN
 5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
 6. Wersja mobi
 7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż do poniższe wnioski pomyślnie przeszły fazę analizy formalnej. Wnioskami zajmie się obecnie niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • Wniosek dotyczący projektu Komplexe Verfahren zur Reduzierung der im Verbrennungsprozess von Brennstoffen für Energiegewinnung entstandenen Emissionen durch Durchführung umgeweltfreundlischer Investitionen (Kompleksowe działania na rzecz redukcji emisji do powietrza spowodowanej pracą instalacji spalania paliwa stałego do celów energetycznych, w wyniku przeprowadzania inwestycji proekologicznych), złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze Świnoujścia.
 • Wniosek dotyczący projektu Modernisierung des Gas-Strom-Teilbereichs, darunter: - Biogasalange, mit Kraft-Wärme-Kopplung,  Modernisierung  der Schlamm-Zuführungs-und Abführungsanlage (Modernizacja częsci gazowo-energetycznej, w tym: instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu), złożony przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Legnicy.
 • Wniosek dotyczący projektu Komplexer Bau eines Fernheizungssystems mit dem Biomassekesselhaus, der technologischen Linie zur Brikettproduktion sowie der Geländebewirtschaftung in Prusice  (Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę, linią technologiczną do produkcji brykietów oraz zagospodarowaniem terenu w Prusicach), złożony przez Gminę Prusice.
 • Wniosek dotyczący projektu Modernisierung des Heiznetzes der Stadt Bydgoszcz – Wohnviertel Wyżyny Und Błonie (Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bydgoszczy - dzielnice Wyżyny Błonie), złożony przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
 • Wniosek dotyczący projektu Technologie – Sintern des Granulats von feinkörnigen Hüttenabfällen  zu einer eisenhaltigen Ladung für Schahoften, mit gleichzeitiger Trennung von Zink, ihre Umsetzung und Überprüfung auf einer Prototypline in Ostrowiec Świętokrzyski (Technologia – spiekanie granulatu z drobnoziarnistych odpadów hutniczych na wsad żelazonośny w piecu szybowym z równoczesną separacją cynku), złożony przez BC HUTNIK Bobkiewicz, Cholewiński s.j.
 • Wniosek dotyczący projektu Bau einer Schlammtrocknungsanlage (Budowa instalacji suszenia osadów), zgłoszony przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Legnicy.
 • Wniosek dotyczący projektu Schließung des Umweltprozesses durch biologische Bewirtschaftung biologischer Rückstande von Biodieselherstellung und Herstellung von Pflanzenfetten zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie (Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez biologiczne zagospodarowanie biologicznych pozostałości po produkcji biodiesla i produkcji spożywczych tłuszczów roślinnych) zgłoszony przez Skotan S.A. z Katowic.
 • Wniosek dotyczący projektu Deutsch-polnische Zusammenarbeit zum Klimaschutz und zur Verringerung der Umweltverschmutzung – das Projekt eines regionalen Pilot-Biomasse Heizkraftwerkes in Zentrapolen (Niemiecko - polska współpraca na rzecz ochrony klimatu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska - projekt pilotażowej lokalnej elektrociepłowni na biomasę w centralnej Polsce), zgłoszony przez Gminę Daszyna.
 • Wniosek dotyczący projektu Die Verbesserung des Umweltzustands und die Steigerung des Umweltschutzbewusstseins der Eiwohner der Gemeinde Tarczyn durch die Anwendung von erneuerbaren Energiequellen (Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarczyn poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii), zgłoszony przez Gminę Tarczyn.
 • Wniosek dotyczący projektu Einführung des Energieverwaltungssystems im Gebäude des Selbstständigen Öffentlichen Gesundheitszentrums in Nałęczów (Wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie), zgłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Nałęczowa.
 • Wniosek dotyczący projektu Schutz der wild lebenden Tierpopulationen in natürlichen Ökosystemen vor dem Einfluss der wild lebenden Katzen und Hunde – Vorbeugung der pet companion (Ochrona populacji dziko żyjących zwierząt przed presją psów i kotów w naturalnych ekosystemach - zapobieganie bezdomności pet companion) zgłoszony przez fundację “Zwierzęta i my” z Poznania.
 • Wniosek dotyczący projektu Ausbau der Schmutzwasserkanalisation der Stadt Choroszcz (Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz), zgłoszony przez Urząd Miasta Choroszczy.
 • Wniosek dotyczący projektu Verbesserung der energetischen Effizienz des Gebäudes des Unitów-Podlaskich-Schulkomplexes in der Straße: ul. Piłsudskiego 25 in Wohyń durch Ausführung von Wärmedämmungsarbeiten (Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich przy ul. Piłsudskiego 25 w Wohyniu poprzez wykonanie prac termoizolacyjnych), zgłoszony przez Gminę Wohyń.
 • Wniosek dotyczący projektu Sanierung und Thermomodernisierung des Gebäudes des Selbständigen Öffentlichen Gesundheitszentrums in Puławy zum Zwecke der Einführung eines mit den EU-Richtlinien übereinstimmenden Energie-Management-Systems ( Remont i termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach w celu wprowadzenia zgodnego z dyrektywami unijnymi systemu zarządzania energią), zgłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej from Puławy.
 • Wniosek dotyczący projektu Bau der Abfallwirtschaft In der Abteilung für Lubaczów (Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Lubaczowie), zgłoszony przez Gminę Lubaczów.

 

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Łukasz Ostrowski

Informację wprowadził/a: Łukasz Ostrowski

Data wytworzenia informacji: 2011-12-05

Data udostępnienia informacji: 2011-12-05

Ilość wyświetleń dokumentu: 13,181

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2011-12-05 12:43:51: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [utworzenie dokumentu] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 12:43:51
2 wersja z dnia 2011-12-05 12:45:10: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 12:45:10
3 wersja z dnia 2011-12-05 13:01:50: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 13:01:50
4 wersja z dnia 2011-12-05 16:03:28: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-05 16:03:28
5 wersja z dnia 2011-12-07 15:39:17: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-07 15:39:17
6 wersja z dnia 2011-12-07 15:42:31: Komunikat o przekazaniu wniosków do MŚ Republiki Federalnej Niemiec [modyfikacja] Łukasz Ostrowski 2011-12-07 15:42:31

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352777 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare