Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179, poz. 1490)

§ 2, ust. 1, pkt 8, lit. d

DIOŚp-021-07/3762/04 łk
Warszawa, dn. 2 czerwca 2004 r.
 
Pani
Anna Fabia
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9  
34-600 Limanowa 

  
 
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15. kwietnia br. (znak: OŚ-0718/12/2004) dotyczące właściwości do podjęcia właściwych działań w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu powstającego w związku z eksploatacją drogi krajowej uprzejmie informuję: 

 

Art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), zwanej dalej P.o.ś., wskazuje, iż wojewoda jest właściwy zarówno w sprawach dotyczących przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe jak i w przypadku zdarzeń, które następują na terenie zakładu, gdzie jest eksploatowana instalacja kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie. Ponieważ droga krajowa jest obiektem budowlanym, którego eksploatacja może powodować emisję, stanowi ona instalacje w rozumieniu art. 3 pkt  6 lit. c P.o.ś. W tej sytuacji droga wraz z nieruchomościami, do których zarządca drogi ma tytuł prawny, mogą być traktowane jako zakład w rozumieniu art. 3 pkt 48 P.o.ś. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490), zalicza do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu jest obowiązkowe drogi krajowe o długości nie mniejszej niż 10 km. (§ 2 ust. 1 pkt 8 lit. d). W tej sytuacji, jeżeli droga krajowa stanowiąca źródło uciążliwości ma długość przewyższającą 10 km (nie ma tu znaczenia jej długość na obszarze poszczególnych powiatów) organem ochrony środowiska właściwym do podjęcia odnośnych działań w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu, w świetle art. 378 P.o.ś., będzie wojewoda niezależnie od faktu na jakiej długości drogi stwierdzono przekroczenia.

  

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu 
Instrumentów Ochrony Środowiska

Irena Mazur

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2004-06-02

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,728

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:26:41: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002 Nr 179, poz. 1490) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:26:41

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352771 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare