Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220 poz. 1858)

ogólne

DIOŚ.OD 024/79/7772/03/JG
Warszawa, 9 stycznia 2004 r.


  
"XXX"

Odpowiadając na pismo z dnia 26 listopada 2003 r. (znak: XXX) dotyczące interpretacji przepisów z zakresu gospodarki odpadami, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska przedstawia następujące stanowisko.
 
Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858), od dnia 1 stycznia 2004 r. badania parametrów wskaźnikowych i substancji prowadzą laboratoria badawcze posiadające wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji. Przepis ten nie wymaga aby badania prowadziły laboratoria akredytowane, ale wymaga, aby w danym laboratorium wdrożony został system jakości. 
 
Natomiast zaznaczyć należy, że obowiązek akredytacji nałożony art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.) dotyczy laboratoriów wykonujących badania w ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska i nie może być utożsamiany z obowiązkami zarządzającego składowiskiem odpadów nałożonymi ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do niej. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu
Instrumentów Ochrony Środowiska
/-/
Małgorzata Typko

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2004-01-09

Ilość wyświetleń dokumentu: 9,756

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:28:03: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220 poz. 1858) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:28:03

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziły 352723 osoby.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare