Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)

§ 3, ust. 1, pkt 35

DOOŚ-450-3-07/kdi 
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2007r.
 
 


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę stacji paliw, poniżej przedstawiam stanowisko w tej sprawie.
 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i ust. 4 - 4a ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) postępowanie 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Poś, lub innych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (art. 51 ust. 1 pkt 3 Poś). Jednocześnie w myśl obowiązujących przepisów procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się jeżeli ww. przedsięwzięcia wymagają wydania którejkolwiek z decyzji wymienionych w art. 46 ust. 4 Poś bądź podlegają zgłoszeniom określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Poś.
 
Odnosząc się do kwestii związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce stacji paliw przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowego obiektu pragnę wyjaśnić, 
iż art. 46 ust. 4 i 4a ww. ustawy Poś swym zakresem nie obejmuje pozwolenia na rozbiórkę stacji paliw. Oznacza to, iż nie ma podstawy formalno-prawnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem przedmiotowego pozwolenia na rozbiórkę.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2007-08-08

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,622

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:47:19: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:47:19

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare