Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.)

Ogólne

DIOŚ 024-189/06/PS
Warszawa, dn. 3 kwietnia 2006 r.

  
Wyjaśnienie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.)
 
 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.) w odniesieniu do odpadów oznaczonych kodami 20 03 01 i 19 12 12, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki przedstawia poniższe wyjaśnienie.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia podstawową charakterystykę dla odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 19 12 12 powstałych z segregacji odpadów komunalnych, a także odpadów zawierających azbest, sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. h). Z przepisu tego wynika:

  • brak konieczności wykonywania badań,
  • z uwagi na nieprowadzenie badań brak konieczności sprawdzania zgodności z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania, zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do rozporządzenia,
  • brak konieczności pobierania i przechowywania próbek odpadów (z uwagi na nieprowadzenie badań nie stosuje się zapisów § 8 ust. 4 rozporządzenia).

Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia testu zgodności nie wykonuje się m. in. dla odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 19 12 12 powstałych z segregacji odpadów komunalnych, a także odpadów zawierających azbest.

Podstawową charakterystykę dla odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 19 12 12 powstałych z segregacji odpadów komunalnych, a także odpadów zawierających azbest (uwzględniając § 4 ust. 2 i § 7 ust. 4 rozporządzenia) sporządza się zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. a) - f) oraz i).
 

p.o.Zastępcy Dyrektora
Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska
/-/
Małgorzata Typko

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2006-04-03

Ilość wyświetleń dokumentu: 10,106

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 13:27:30: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 13:27:30

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare