Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

ogólne

DGO.tp.024/306/06/JSD
Warszawa, dn. 05 lipca 2006 r.

 
  
 
Informacja dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) w zakresie stosowania karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu.
 

W związku z licznie napływającymi do Ministerstwa Środowiska zapytaniami dotyczącymi stosowania karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu, Ministerstwo Środowiska przedstawia poniższe stanowisko.
 Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) nakłada na prowadzącego działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport powinien zawierać, zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 4 cytowanej ustawy, między innymi wskazanie sposobów i środków transportu odpadów, przy czym wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania własnych środków transportu. Posiadacz odpadu, posiadając wymagane przepisami zezwolenie na transport odpadów, może na podstawie zawartej umowy wynająć do tego celu odpowiednie środki transportu. Transport odpadów może odbywać się w oparciu o zezwolenie uzyskane przez posiadacza odpadu i nie jest wówczas wymagane poświadczenie wykonania usługi transportu na karcie przekazania odpadu.
 Zgodnie z art. 36 ust. 7a ustawy o odpadach, do poświadczania na karcie przekazania odpadu wykonania usługi transportu obowiązany jest prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów. W związku z powyższym posiadacz odpadów, który przekazuje bądź przejmuje odpad i jednocześnie realizuje transport odpadów we własnym zakresie, nie jest zobowiązany do potwierdzania transportu na karcie przekazania odpadu.
Z przepisów art. 36 ustawy o odpadach wynika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, w przypadku posiadacza odpadów, który przekazuje odpady innemu posiadaczowi odpadów - z zastosowaniem karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu, a w przypadku prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów - z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu. Natomiast brak jest podstawy prawnej do wystawiania karty przekazania odpadu w przypadku, gdy posiadacz odpadów transportuje odpady pomiędzy należącymi do niego zakładami i wynajmuje do tego celu odpowiedni środek transportu.

Dyrektor 
Departamentu Gospodarki Odpadami 
(-)
Marek Sobiecki

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2006-07-05

Ilość wyświetleń dokumentu: 14,929

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 13:33:36: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 13:33:36

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare