Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1654)

Ogólne

DGO.tp.078/560/07/MS 
Warszawa, dnia 9 stycznia 2007 r.
 
  
Wyjaśnienie dotyczące treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 226, poz.1654)

 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 226, poz.1654) weszło w życie z dniem 1 styczna 2007 r. Jednocześnie straciło swoją moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1996).

W związku z powyższym przedsiębiorcy zobowiązani do realizacji przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.), a więc wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty wymienione w ustawie zobowiązani są do przekazania rocznego sprawozdania do marszałka województwa w terminie do 31 marca po upływie roku rozliczeniowego. Obowiązującym wzorem sprawozdania jest wzór z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. 

Należy jednak zaznaczyć, że § 2 przedmiotowego rozporządzenia wskazuje, że w Dziale 1 �Masa lub ilość wprowadzonych na rynek opakowań i produktów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych�, część 1.2 �Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii� stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. Podstawą do wypełnienia ww. części sprawozdania będą m.in. obowiązujące dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816), w których prowadzący określone procesy odzysku i recyklingu zobowiązani będą do wypełnienia działu opisującego prowadzone procesy odzysku i recyklingu.

Reasumując, przedsiębiorcy zobowiązani do wypełnienia rocznego sprawozdania, za rok 2006 powinni wypełnić wszystkie działy, które dotyczą prowadzonej przez nich działalności z pominięciem działu 1.2, który po raz pierwszy zobowiązani będą wypełnić w roku 2008, przedstawiając sprawozdanie za rok 2007.

Dyrektor 
Departamentu Gospodarki Odpadami

Marek Sobiecki

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2007-01-09

Ilość wyświetleń dokumentu: 8,975

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 13:34:37: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1654) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 13:34:37

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352613 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare