Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157)

Art. 30

DOŚ-075-3844/2001/KS Warszawa, dnia 27 września 2001r. 

 
Przedsięwzięcie polegające na budowie stacji odwróconej osmozy, gdy jest niezależne od przedsięwzięcia na terenie którego jest zlokalizowane, tzn. gdy nie jest ono technologicznie połączone z istniejącym składowiskiem odpadów, należy traktować jako oddzielne przedsięwzięcie, dla którego przeprowadza się odrębny proces kwalifikacyjny.  
Z uwagi na fakt, że budowa stacji odwróconej osmozy nie jest sklasyfikowana  
w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
14 lipca 1998 r, w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych  
dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589), w związku z art. 67 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o dostępie do informacji  
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), to nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko.  

W przypadku, gdy przedsięwzięcie polegające na budowie stacji odwróconej osmozy nie stanowi odrębnego obiektu i nie może funkcjonować oddzielnie, powinno ono zostać zakwalifikowane do tej samej grupy przedsięwzięć co obiekt podstawowy, tj. składowisko odpadów komunalnych.  

Składowisko odpadów komunalnych na podstawie § 2 pkt 10 lit. h  
ww. rozporządzenia należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.  

W przypadku, gdy składowisko odpadów jest składowiskiem odpadów niebezpiecznych to zgodnie z § 1 pkt 13 ww. rozporządzenia składowisko to zakwalifikowane będzie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu zawsze jest wymagane. 

  Dyrektor  
Departamentu Ochrony Środowiska  
mgr inż. Zbigniew Kamieńsk

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-27

Data udostępnienia informacji: 2001-09-27

Ilość wyświetleń dokumentu: 4,338

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-27 09:05:19: Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-27 09:05:19

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 07.11.2018 r., 12:23.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352775 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare