Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska - przejdź do strony głównej

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

Szybki dostęp

Ścieżka do tej strony:

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902)

 Art. 46, ust. 4, pkt 2; Art. 56, ust. 1 i 1a

DOOŚ-075/5979/07/IS Warszawa, dn. 23.11.2007 r.

  Pani  
Wanda Orlińska 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu 
Al. Zwycięstwa 20 
41-200 Sosnowiec

   
  
W odpowiedzi na pismo znak: WŚR.PA.0717-63/07 Nr kanc. 63504 pragnę przedstawić poniższe wyjaśnienia.  
W przypadku planowania inwestycji polegającej na wykonaniu drogi publicznej nie będącej drogą krajową postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzone jest zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) przed wydaniem pozwolenia na budowę.  
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy Poś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po stwierdzeniu zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, przy czym w ustępie 1a ww. artykułu zapisano, że wymóg ten nie stosuje się do dróg krajowych. 
Przywoływany w Państwa piśmie zapis art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), stanowi że w sprawach dotyczących lokalizacji wszystkich dróg publicznych (nie tylko krajowych) przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się. Przepis ten należy traktować jako przepis szczególny w odniesieniu do przepisów Prawa ochrony środowiska, co oznacza, że w przypadku przedsięwzięć dotyczących dróg publicznych nie wymaga się stwierdzenia zgodności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

wróć do poprzedniej strony

Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski

Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski

Data wytworzenia informacji: 2009-05-26

Data udostępnienia informacji: 2007-11-23

Ilość wyświetleń dokumentu: 6,439

Historia zmian:

Tytuł Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 wersja z dnia 2009-05-26 11:44:55: Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, poz. 902) [utworzenie dokumentu] Wit Łabaszewski 2009-05-26 11:44:55

Menu główne portalu

Ostatnia modyfikacja strony: 31.07.2018 r., 13:17.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 352657 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare