archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniu nr 010 zlokalizowanym w siedzibie MKiŚ.

Data podpisania umowa:

18.10.2021

Zakres zamówienia:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniu nr 010 zlokalizowanym w siedzibie MKiŚ.

Dane Wykonawcy:

LEADER BUILD Spółka z o.o.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

NIP 527-283-6838

Wartość zamówienia:

60 516,07 zł brutto.