archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Petycja z dnia 30 września 2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia populacji zwierzyny płowej i bobra europejskiego

 

 

data wpływu 25.10.2021 r.
przekazano do Departament Leśnictwa i Łowiectwa
przewidywany termin rozpatrzenia 25.01.2022 r.