archiwum.mos.gov.pl
06-12-2021

Petycja z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyłączenia obszaru objętego strefą ochronną ujęcia wody Mosina - Krajkowo z koncesji i o wstrzymanie prac poszukiwawczych

 

 

data wpływu 05.07.2021 r.
przekazano do Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
przewidywany termin rozpatrzenia 05.10.2021 r.