archiwum.mos.gov.pl
22-09-2019

Obwieszczenie z 14 maja 2019 r. dot. wszczęcia postępowania oraz przesłania do uzgodnienia wniosku w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne”.