archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Obwieszczenie Ministra Klimatu z 20 marca 2020 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji nr 65/94 na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Turów